FedEx-licentieovereenkomst eindgebruiker

DEZE FEDEX-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ('EULA') GEEFT IEDERE PARTIJ BEPAALDE RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN. DEZE EULA BEVAT DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING ANDERE VOORWAARDEN, ANDER BELEID EN ANDERE KENNISGEVINGEN OM DE OVEREENKOMST (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) TE VORMEN.

DOOR AKKOORD TE GAAN MET DE OVEREENKOMST BEPERKT U UW VERHAALSMOGELIJKHEDEN.

 

U BENT VOLLEDIG EN HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR IEDER GEBRUIK VAN DE FEDEX-TECHNOLOGIE EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE (DEZE TERMEN WORDEN ALLEMAAL HIERONDER GEDEFINIEERD).

ELKE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE GESCHIEDT UITSLUITEND OP BASIS VAN UW EIGEN KOSTEN EN VOOR UW EIGEN RISICO.

 

LEES DE OVEREENKOMST AANDACHTIG.

 

DE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE, DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VIA DE TOEPASSING (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD).  OM TOEGANG TE KRIJGEN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE FEDEX-TECHNOLOGIE MOET U AKKOORD GAAN MET EN U HOUDEN AAN DE OVEREENKOMST.

U KUNT BEVESTIGEN DAT U AKKOORD GAAT MET DE OVEREENKOMST (EN ALLE WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST) DOOR OP DE KNOP 'IK GA AKKOORD' OF 'ACCOUNT TOEVOEGEN' HIERONDER TE KLIKKEN. ALS U DE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT VERKLAART U DAT U WETTELIJK BEVOEGD BENT DE OVEREENKOMST NAMENS DE BETREFFENDE JURIDISCHE ENTITEIT EN, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN DEZE ENTITEIT GELIEERDE ONDERNEMINGEN AAN TE GAAN. 

NA BEVESTIGING VORMT DIT DOCUMENT EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN FEDEX (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) EN U (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) DIE VAN TOEPASSING IS OP TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD OF TOEGANKELIJK IS VIA DE TOEPASSING. 

ALS U DEZE BEVOEGDHEID NIET HEBT OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST MOET U DE KNOP 'IK GA NIET AKKOORD' OF 'TERUG' SELECTEREN EN MAG U DE FEDEX-TECHNOLOGIE DIE VIA DE TOEPASSING TER BESCHIKKING WORDT GESTELD NIET GEBRUIKEN OF BENADEREN EN BENT U NIET BEVOEGD DE FEDEX-TECHNOLOGIE OF DE FEDEX-DIENSTEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) VIA DE TOEPASSING TE GEBRUIKEN OF BENADEREN. 

HOUD ER REKENING MEE DAT TOEGANG TOT SOMMIGE ELEMENTEN VAN DE FEDEX-TECHNOLOGIE OF FEDEX-DIENSTEN EEN AANVULLEND REGISTRATIEPROCES/AANVULLENDE REGISTRATIEPROCESSEN VEREIST. AANVULLENDE TOEGANGS- EN GEBRUIKSTOESTEMMING ZAL, NAAR EIGEN INZICHT, PAS DOOR FEDEX WORDEN VERLEEND NADAT HET AANVULLENDE REGISTRATIEPROCES/DE AANVULLENDE REGISTRATIEPROCESSEN (AL NAAR GELANG VAN TOEPASSING) IS/ZIJN AFGEROND.

EEN KOPIE VAN DEZE EULA DIENT TE WORDEN AFGEDRUKT EN BEWAARD OM DEZE IN DE TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN

Voor goede en waardevolle overweging van de gemeenschappelijke beloftes en verplichtingen zoals hieronder bepaald, die door de partijen als toereikend worden erkend, bevestigen en erkennen FedEx en u het volgende:

Belangrijkste Definities.

 

(a)       'Overeenkomst' zal betekenen de op dat moment actuele versie van:  (1) de voorwaarden uiteengezet in de EULA (2) alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op FedEx API's (zoals hieronder gedefinieerd) inclusief de voorwaarden die zijn opgenomen in of gepresenteerd in verband met alle handleidingen, beleidsregels, procedures of ander materiaal dat door FedEx wordt verstrekt en die van toepassing zijn op API's);  (3) de voorwaarden op www.fedex.com en www.fedexoffice.com;  en, (4) het van toepassing zijnde FedEx Privacybeleid en/of de Privacyverklaring, waarvan een kopie beschikbaar is op aanvraag of via download in uw land of gebied naar keuze op www.fedex.com, die een aanvulling vormen op en samen moeten worden gelezen met het wereldwijde privacybeleid en de privacyverklaring van FedEx, die  hierte vinden zijn.  Al het voorgaande kan te allen tijde worden bijgewerkt, herzien, vervangen, aangevuld of anderszins gewijzigd door FedEx of zijn dochterondernemingen naar eigen goeddunken en een dergelijke wijziging zal van kracht zijn wanneer FedEx een herziene versie publiceert op het URL-adres van de eerdere algemene voorwaarden (of een ander URL-adres dat FedEx kan aangeven op het URL-adres van de voorgaande voorwaarden).

(b)       'Toepassing' betekent softwareprogramma('s) dat/die door u zijn gemaakt of in licentie zijn gegeven en die gebruikmaken van FedEx-technologie zodat u FedEx-diensten kunt aanvragen.

(c)       'Toepassingsaanbieder' betekent u of de licentiegever of aanbieder van de applicatie aan u.

(d)       'Bèta-materialen' betekent producten en diensten die (i) anderszins kwalificeren als FedEx API's en/of -materialen, maar die niet door FedEx zijn vrijgegeven voor algemeen, commercieel gebruik met betrekking tot FedEx Services; en (ii) door FedEx als in ontwikkeling worden beschouwd, maar die FedEx op beperkte wijze vrijgeeft voor test- en evaluatiedoeleinden om feedback te ontvangen.

(e)       'Feedback' betekent alle opmerkingen, suggesties, knowhow, ideeën, verbeteringen of andere feedback met betrekking tot FedEx-technologie of FedEx-diensten.

(f)        'FedEx' betekent (i) FedEx Corporate Services, Inc., als u zich bevindt, en de applicatie opent en gebruikt, in de Verenigde Staten van Amerika ('VS") wanneer u deze EULA voor het eerst uitvoert; en, (ii) Federal Express Corporation als u zich bevindt, of de Toepassing opent of gebruikt, buiten de VS.

(g)       'FedEx API's' of 'API's' betekent de programmeerinterfaces voor toepassingen die beschikbaar zijn gesteld door FedEx die, via een Toepassing, uw aanvragen van FedEx-diensten faciliteren.  

(h)       'FedEx concurrent(en)' betekent vervoerders, koeriers of andere entiteiten die betrokken zijn bij het ophalen, consolideren, transporteren, bezorgen of logistiek verplaatsen van documenten, pakketten of vracht, afgezien van FedEx en zijn dochterondernemingen.

(i)         'FedEx-diensten' betekent verzend- of printdiensten (of diensten met betrekking tot verzending of printdiensten) die van tijd tot tijd worden aangeboden door FedEx of zijn gelieerde ondernemingen, inzoverre dergelijke dienste worden beschreven in het toepasselijke Dienstenaanbod.

(j)         'FedEx-systemen' betekent die interne technologiebronnen van FedEx (bijv. computers, servers, netwerken, enz.) die via FedEx API's informatie en gegevens accepteren, verwerken en verzenden met betrekking tot uw verzoeken voor FedEx-diensten.

(k)       'FedEx-technologie' betekent elk van de volgende (zowel afzonderlijk als gezamenlijk): de FedEx API's, FedEx-systemen, materialen en bèta-materialen.

(l)         'Materialen' betekent tekst, tools, afbeeldingen, inhoud, handleidingen, software (inclusief voorbeeldcode), specificaties, instructies, technische bronnen of ander materiaal, gegevens of informatie die door FedEx worden verspreid of beschikbaar gesteld in verband met FedEx API's of FedEx-systemen.

(m)      'Dienstenaanbod' betekent (1) de algemene voorwaarden op www.fedex.com of www.fedexoffice.com, zoals van toepassing; (2) de op dat moment actuele FedEx Servicegids (de 'Servicegids'), een kopie hiervan is op verzoek verkrijgbaar of te downloaden in uw land of grondgebied naar keuze op www.fedex.com; (3) het huidige FedEx Freight 100 Series Tariff ('FXF 100 Series Tariff'), een kopie hiervan is beschikbaar via downloaden in uw land of grondgebied naar keuze op www.fedex.com; (4) het van toepassing zijnde FedEx Privacybeleid en/of de Privacyverklaring, waarvan een kopie beschikbaar is op aanvraag of via downloaden in uw land of gebied naar keuze op www.fedex.com, die een aanvulling vormen op en samen moeten worden gelezen met het wereldwijde privacybeleid en de privacyverklaring van FedEx, die  hier te vinden zijn; en (5) de algemene voorwaarden uiteengezet op elke FedEx-luchtvrachtbrief, vrachtbrief of verzendetiket. Al het voorgaande kan te allen tijde worden bijgewerkt, herzien, vervangen, aangevuld of anderszins gewijzigd door FedEx of zijn gelieerde ondernemingen naar eigen goeddunken en een dergelijke wijziging zal van kracht zijn wanneer FedEx een herziene versie publiceert op het URL-adres van de eerdere algemene voorwaarden (of een ander URL-adres dat FedEx kan aangeven op het URL-adres van de voorgaande voorwaarden) of een bijgewerkt(e) luchtvrachtbrief, vrachtbrief or verzendetiket beschikbaar maakt.

(n)       'Wetten inzake handelscontrole' betekent beperkingen en controles die worden opgelegd door wetten en voorschriften inzake exportcontrole en economische sancties van (1) de Verenigde Staten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de U.S. Export Administration Regulations, International Traffic in Arms Regulations en economische sanctieprogramma's die worden beheerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën; en, (2) eventuele andere rechtsgebieden die van toepassing zijn

(o)       'U' betekent (i) de persoon die deze EULA uitvoert, indien gedaan op persoonlijke titel; en, (ii) indien gedaan in uw professionele hoedanigheid, een bedrijf of andere juridische entiteit (bijv. eenmanszaak, partnerschap, vennootschap, naamloze vennootschap, enz.), allemaal zoals aangegeven in de account- en registratie-informatie die u verstrekt bij het registreren van uw FedEx-klantnummer.  Onder 'u' valt in geen geval een FedEx-concurrent, zelfs als die FedEx-concurrent zich anderszins kwalificeert als 'u' volgens deze definitie.  'Uw' is de bezittelijke vorm van 'u'.

Met betrekking tot de definities van bèta-materialen, FedEx API's (of API's), FedEx-systemen en materialen: elk van deze definities omvat ook updates, upgrades, verbeteringen, uitbreidingen, vervangingen of andere aanpassingen aan items zoals, wanneer en als een dergelijke wijziging aan een item door FedEx ter beschikking wordt gesteld.  Voor zover updates, upgrades, verbeteringen, bugfixes of andere aanpassingen, verbeteringen, vervangingen of andere aanpassingen aan dergelijke items (zowel afzonderlijk als gezamenlijk 'Aanpassingen') voor u beschikbaar worden gesteld, zullen dergelijke Aanpassingen worden beschouwd als onderdeel van FedEx-technologie en worden verstrekt onder de voorwaarden van de Overeenkomst.

Artikel 1.  Licentietoepassing en Licentiebeperkingen

(a)           Behoudens de voorwaarden van deze overeenkomst verleent FedEx u een persoonlijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare, beperkte, herroepbare licentie, zonder het recht om sublicenties te verlenen, exclusief voor (i) toegang tot en gebruik van die Materialen die zijn geïntegreerd in en voor u toegankelijk zijn gemaakt als onderdeel van de Toepassing (en uitsluitend aangezien dergelijke Materialen zijn geïntegreerd in de Toepassing), uitsluitend om toegang te krijgen tot FedEx API's en om beschikbare FedEx-diensten aan te vragen (waaronder, naargelang het geval, functionaliteit waarmee u zendingen die aan FedEx of zijn gelieerde ondernemingen zijn aangeboden voor vervoer namens u, kunt labelen, beoordelen, routeren, registreren, volgen en factureren);  (ii)   toestaan dat  uw retailklanten op afstand toegang krijgen tot en gebruikmaken van die Materialen die zijn geïntegreerd in en voor u toegankelijk zijn gemaakt als onderdeel van de Toepassing (en uitsluitend als dergelijke Materialen zijn geïntegreerd in de Toepassing) met als enig doel het uitvoeren van e-commercetransacties met u waarbij FedEx-diensten worden gebruikt maar uitsluitend voor FedEx-diensten die plaatsvinden onder uw FedEx-klantnummer(s); en, (iii) toegang tot en gebruik van die Bèta-materialen die zijn geïntegreerd in en voor u toegankelijk zijn gemaakt als onderdeel van een Toepassing (en uitsluitend als dergelijke Bèta-materialen zijn geïntegreerd in de Toepassing), uitsluitend om toegang te krijgen tot FedEx API's voor test- en ontwikkelingsdoeleinden.  FedEx Technology heeft geen licentie voor enig ander doel, expliciet of impliciet.  Voor alle duidelijkheid: toegang en gebruik door retailklanten strekt zich niet uit tot externe verladers of wederverkopers of consolidatoren van verzending of aan verzending gerelateerde diensten.  Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen FedEx en u, is het gebruik van FedEx-technologie voor het uitvoeren of bestellen van FedEx-diensten door of ten behoeve van dergelijke partijen verboden.

(b)        Beperkingen.

(i)         De licentie staat niet toe, en u zult zich ervan weerhouden om (en zult geen enkele werknemer of derde partij toestemming geven om):

1.         FedEx-technologie te decompileren, demonteren, ontmantelen of vertalen;

2.         procedures of processen op FedEx-technologie toe te passen om de broncode (source code) of bronlijsten (source listings) voor FedEx-technologie of handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie of processen in FedEx-technologie te achterhalen, af te leiden en/of te verkrijgen voor welke reden of welk doel dan ook;

3.         vermeldingen van productidentificaties, handelsmerken, vertrouwelijkheid, eigendom, auteursrechten of andere vermeldingen uit FedEx-technologie of vertrouwelijke informatie te verwijderen;

4.         FedEx-technologie of de licentie over te dragen, volledig of gedeeltelijk, of enige rechten te verlenen in verband met FedEx-technologie of de licentie, volledig of gedeeltelijk, door sublicentie of op andere wijze;

5.         behoudens voor zover hiertoe expliciet toestemming is verleend in en conform Artikel 1(a) van deze EULA FedEx-technologie of een deel hiervan te verstrekken, te verhuren, uit te lenen of anderszins te gebruiken of anderen toestaan deze te gebruiken of hiertoe toegang te verlenen;

f)          zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FedEx informatie of analyses (met inbegrip van benchmarks) met betrekking tot FedEx-technologie of FedEx-diensten te verspreiden of onthullen; 

7.         behoudens voor zover hiertoe expliciet toestemming is gegeven en conform Artikel 1(a) van deze EULA FedEx-technologie te gebruiken of weer te geven (met inbegrip van gebruik of weergave op stand-alonebasis (d.w.z. niet zoals geïntegreerd in de Toepassing));

8.         FedEx-technologie kopiëren of verspreiden;

9.         behoudens voor zover hiertoe expliciet toestemming is gegeven en conform Artikel 1(a) van deze EULA FedEx-technologie te gebruiken ten behoeve van een andere partij, tenzij een schriftelijke overeenkomst met FedEx dergelijk gebruik toestaat;

10.          FedEx-API's te openen of gebruiken, behoudens door middel van de Materialen binnen de Toepassing;

11.          FedEx-systemen te benaderen of te gebruiken, behalve via FedEx-API's;

12.          toegang te verschaffen tot FedEx-technologie of FedEx-technologie gebruiken of uw retailklanten toe te staan zich toegang te verschaffen tot FedEx-technologie of deze te gebruiken op een manier die niet in lijn is met Artikel 20 van deze Overeenkomst. Hieronder valt ook het toestaan van gebruik van FedEx-technologie door personen voor wie beperkingen gelden op grond van de handelswetgeving van de Verenigde Staten; of

12.     aanpassen of afleidingen van FedEx-technologie te maken.

(ii)         U dient FedEx onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen als ongeoorloofd gebruik van FedEx-technologie wordt ontdekt.  FedEx mag de toegang tot, of het gebruik van FedEx-technologie verbieden als FedEx redenen heeft om aan te nemen dat (a) u of een derde partij die de aan de u in licentie gegeven FedEx-technologie gebruikt, mogelijk betrokken bent/is bij ongeoorloofd gebruik van, of een andere inbreuk op, de eigendomsrechten van FedEx of (b) u of uw gebruik van FedEx-technologie deze Overeenkomst schendt.

(c)           Wat betreft tussen u en FedEx zijn alle wereldwijde rechten, titels en belangen, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, in en op enige FedEx-technologie (inclusief alle afgeleide werken daarvan) uitsluitend en exclusief eigendom van FedEx.  FedEx verkoopt of draagt geen eigendom van enige FedEx-technologie aan u over. U zult geen actie ondernemen die in strijd is met het belang van FedEx met FedEx-technologie.  Met uitzondering van de uitdrukkelijke licenties die in deze EULA worden verleend, behoudt FedEx zich alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, in en op FedEx-technologie (inclusief alle afgeleide werken daarvan).

(d)       Met betrekking tot gegevens die verstrekt zijn door u of via u,  in verband met enige FedEx-technologie (inclusief alle afgeleide werken daarvan), FedEx-diensten en/of anderszins garandeert en verklaart u te hebben voldaan aan de geldende wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming, waaronder het verkrijgen van de benodigde toestemming of rechtsgrond voor het gebruiken, verwerken en verstrekken van dergelijke gegevens en het verstrekken van alle benodigde informatie aan (de) betrokkene(n) in verband met de verzameling, overdracht en verwerking van die gegevens. U stemt er tevens mee in dat op het gebruik van enige FedEx-technologie (inclusief alle afgeleide werken daarvan) en/of FedEx-diensten, waaronder de verzameling, opslag en het gebruik van verzendgegevens en gerelateerde informatie, het toepasselijke privacybeleid van FedEx en/of de privacyverklaring van het betreffende land of het grondgebied van toepassing is, welke documenten een aanvulling vormen op en gezamenlijk gelezen moeten worden met het wereldwijde privacybeleid en de privacyverklaring van FedEx, die te vinden zijn op https://www.fedex.com/en-us/trust-center/privacy.html. U stelt FedEx, zijn agenten, aannemers, werknemers en gelieerde ondernemingen schadeloos voor alle kosten, vorderingen, schade en onkosten die door FedEx worden geleden of die FedEx oploopt ten gevolge van of in verband met het niet naleven van bovenstaande door u.

Artikel 2.  Gebruik van en ondersteuning op FedEx-technologie.

(a)        U volgt de instructies van FedEx, inclusief die in FedEx-technologie en/of documentatie, die van tijd tot tijd wordt verstrekt, voor toegang tot en gebruik van FedEx-technologie.  U bent exclusief verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van alle hardware die nodig is om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Toepassing, inclusief FedEx-technologie.  Toegang tot internet is vereist om FedEx-technologie te gebruiken.  U bent exclusief verantwoordelijk voor het maken van verbinding met internet. U dient FedEx op verzoek externe toegang tot de Toepassing te verlenen zodat FedEx van tijd tot tijd toegang heeft tot de Toepassing om de Materialen te configureren, Aanpassingen te uploaden, installeren en configureren, FedEx-diensten en gerelateerde gegevens te herstellen, en/of download classificatie- en routeringsinformatie en/of de Materialen en/of toegang tot of gebruik van andere FedEx-technologie uit te schakelen in het geval dat uw licentie wordt beëindigd. FedEx kan op elk moment en om welke reden dan ook Aanpassingen aanbrengen.  U stemt hierbij in met alle dergelijke Aanpassingen.  In het geval dat FedEx geen communicatie tot stand kan brengen met uw systemen om redenen die niet aan FedEx kunnen worden toegeschreven, zult u FedEx binnen een commercieel redelijke tijd helpen om een dergelijke communicatie tot stand te brengen.  Als de FedEx-dienste die voor u beschikbaar zijn via de Toepassing een verzendtransactiefunctie bevatten, dient u een Einde dag afsluitingsproces te voltooien zoals vereist door FedEx om ervoor te zorgen dat FedEx-verzendingstransacties aan het einde van elke werkdag naar FedEx worden geüpload.

(b)           FedEx kan, naar eigen goeddunken, de Materialen of andere FedEx-technologie repareren, wijzigen, vervangen of verwijderen in geval van problemen met de Toepassing('Beperkte Ondersteuningsdiensten'). Behalve die Beperkte ondersteuningsdiensten verbindt FedEx zich niet om in onderhoud of ondersteuning voor de FedEx-technologie te voorzien. Vragen, problemen of opmerkingen met betrekking tot FedEx-technologie moeten worden geregistreerd op: developer.fedex.com (of een andere URL die FedEx van tijd tot tijd kan aanwijzen).

(c)           De Toepassing en diensten (bijv. onderhoud, ondersteuning, hosting, enz.) met betrekking tot de Toepassing worden niet geleverd door FedEx of aan FedEx gelieerde ondernemingen.   Het is uw exclusieve verantwoordelijkheid is om met de Toepassingsleverancier regelingen te treffen voor om het even welke garanties, onderhoud, ondersteuning en andere vereisten die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van de Toepassing. Derhalve ziet u af van eventuele vorderingen tegen FedEx en gelieerde ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot of gebruik van (of onvermogen van toegang tot of gebruik van) de Toepassing of de andere diensten geleverd door de Toepassingsleverancier. 

(d)           Wanneer u ervoor kiest FedEx Feedback te geven, is FedEx exclusief en 100% eigenaar van alle rechten en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten en overige eigendomsrechten) in en op deze Feedback, zelfs als u de Feedback als vertrouwelijk hebt bestempeld.  FedEx heeft het recht de Feedback zonder beperkingen of verdere vergoeding aan u te gebruiken.  U doet hierbij onherroepelijk afstand van alle rechten en belangen (met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten en overige eigendomsrechten) in en op de Feedback aan FedEx en biedt FedEx alle hulp die het nodig heeft om zijn rechten in en op de Feedback te documenteren, perfectioneren en behouden.

Artikel 3.  Beëindiging.  Deze EULA, alsmede de Overeenkomst, is van kracht tot een van de partijen de Overeenkomst beëindigt.  Deze Overeenkomst wordt onafhankelijk zonder aankondiging beëindigd indien u zich niet aan een van de bepalingen van de Overeenkomst of eventuele instructies met betrekking to FedEx-technologie houdt. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, wordt het niet uitvoeren van Aanpassingen (of het niet toestaan aan FedEx om Aanpassingen te implementeren) door u beschouwd als het niet naleven van de Overeenkomst. Dit resulteert in onafhankelijke beëindiging van de Overeenkomst.  Om u van dienst te zijn, kan FedEx ervoor kiezen uw toegang tot en gebruik van FedEx-technologie op te schorten, tenzij en totdat u uw schending van de Overeenkomst verhelpt.  In een dergelijk geval doet FedEx geen afstand van zijn recht om de Overeenkomst vanwege deze niet-naleving te beëindigen en heeft FedEx, voor alle duidelijkheid, het recht de Overeenkomst voor deze niet-naleving te beëindigen, zelfs wanneer u de nalatigheid kunt verhelpen. FedEx behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en toegang tot en gebruik van FedEx-technologie en alle diensten die via FedEx-technologie worden aangeboden te allen tijde en om welke reden dan ook of zonder reden na kennisgeving aan u eenzijdig te beëindigen. Dergelijke beëindiging is geen schending van de Overeenkomst.  FedEx is niet aansprakelijk voor beëindiging van de Overeenkomst op grond van deze bepaling. U hebt het recht de Overeenkomst te allen tijde en om een willekeurige reden of zonder reden te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke kennisgevingstermijn van dertig (30) aan FedEx. Dergelijke beëindiging door u is geen schending van de Overeenkomst. Bij beëindiging worden alle op grond van de Overeenkomst verleende licenties onmiddellijk beëindigd.  Bij beëindiging dient u: (i) toegang tot en gebruik van alle FedEx-technologie en overige Vertrouwelijke Informatie te staken en alle kopieën daarvan die u hebt gemaakt in verband met uw gebruik van de Toepassing te vernietigen; en (ii) op aanwijzing van FedEx, naar eigen inzicht van FedEx, alle Materialen van uw Toepassing te verwijderen. 

Artikel 4.  Vervoersvoorwaarden. Voor zover van toepassing op de FedEx-diensten die voor u beschikbaar zijn via de Toepassing:

(a)           U gaat ermee akkoord dat binnenlands en internationaal vervoer door FedEx van zendingen die door middel van de Toepassing aan FedEx zijn opgedragen, in overeenstemming moeten zijn met de voorwaarden, bepalingen en beperkingen zoals vastgelegd in of op NIET-VERHANDELBARE luchtvrachtbrieven, etiketten, manifesten of ophaalrapporten (gezamenlijk de 'Verzenddocumenten') en in voorkomend geval elke transportovereenkomst tussen u en FedEx inzake dergelijke zendingen en in elk(e) toepasselijk tarief, Dienstenaanbod of algemene vervoersvoorwaarden, waarvan kopieën op verzoek beschikbaar zijn en die door middel van referentie in deze  EULA zijn opgenomen.  In geval van een conflict tussen de Verzenddocumenten en een op dat moment van toepassing zijnd document of de Overeenkomst, geldt de transportovereenkomst, het tarief, de Service Guide, de algemene vervoersvoorwaarden of de Overeenkomst, in die volgorde van prioriteit.  Indien een zending afkomstig is van buiten de Verenigde Staten, is het vervoerscontract gesloten met de dochteronderneming, vestiging of onafhankelijke opdrachtnemer van FedEx die de zending oorspronkelijk van u accepteert. Uw gebruik van Global Trade Manager doet niets af aan uw verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en nauwkeurigheid van uw verzenddocumentatie, met inbegrip van de import-/exportdocumenten.

(b)           In het geval u de Toepassing gebruikt om zendingen te verwerken die aan FedEx zijn opgedragen voor levering op locaties buiten de Verenigde Staten of buiten het land van waaruit de zending afkomstig is, zult u er voor eigen rekening voor zorgen dat de voorwaarden voor internationaal vervoer, die door FedEx van tijd tot tijd worden geleverd (en die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door FedEx kunnen worden aangevuld of gewijzigd), bij al dergelijke internationale zendingen volgens de instructies van FedEx op de Verzenddocumenten worden aangebracht. U ZULT FEDEX EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS (ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 8 HIERONDER)   VERDEDIGEN TEGEN, VRIJWAREN VAN EN SCHADELOOSSTELLEN VOOR ALLE VORDERINGEN, EISEN, RECHTSZAKEN, SCHADES, KOSTEN, UITGAVEN, BOETES EN VONNISSEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW VERZUIM OM DE INTERNATIONALE VERVOERSVOORWAARDEN TE VERMELDEN OP DE VERZENDDOCUMENTEN VOOR DERGELIJKE INTERNATIONALE ZENDINGEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN VAN DE GEADRESSEERDE VAN EEN ZENDING, EN UW VERZUIM OM DE INSTRUCTIES VAN FEDEX OP TE VOLGEN MET BETREKKING TOT HET AANBRENGEN VAN DE VOORWAARDEN OP DE VERZENDDOCUMENTEN VOOR DERGELIJKE INTERNATIONALE ZENDINGEN.

(c)           U erkent dat, indien de Toepassing wordt gebruikt voor het verwerken van zendingen naar locaties buiten de Verenigde Staten of buiten het land of gebied van waaruit de zending afkomstig is, u de naam van de persoon die de Verzenddocumenten invult in hoofdletters op de Verzenddocumenten moet vermelden ter vervanging van de handmatige handtekening, voor zover van toepassing, voor alle zendingen die door u via de Toepassing aan FedEx zijn opgedragen. Voorts erkent u dat de naam in hoofdletters toereikend is ter vervanging van uw handtekening en aanvaarding van de vervoersvoorwaarden van FedEx in de/het toepasselijke transportovereenkomst, tarief, Service Guide, algemene voorwaarden of Verzenddocumenten of Ander Dienstenaanbod, waaronder de zending door FedEx of zijn onafhankelijke opdrachtnemer wordt geaccepteerd.

(d)           U verklaart hierbij dat alle verklaringen en informatie op alle luchtvrachtbrieven, SED's en bijbehorende documentatie met betrekking tot export waar en correct zijn. U verklaart verder dat alle informatie over de Handelsfactuur die via de Materialen wordt ingediend waar en correct is. U geeft FedEx en zijn onafhankelijke contractanten, indien van toepassing, uitdrukkelijk toestemming om alle informatie van welke aard dan ook met betrekking tot zendingen door te sturen naar alle overheids- of regelgevende instanties die om dergelijke informatie verzoeken of deze nodig hebben. Bovendien begrijpt u dat civiele en strafrechtelijke sancties, inclusief verbeurdverklaring en verkoop, kunnen worden opgelegd voor het afleggen van valse of frauduleuze verklaringen of voor de overtreding van enige nationale exportwetten, inclusief maar niet beperkt tot, voor zendingen die afkomstig zijn uit de VS, 13 U.S.C. §305; 22 U.S.C. §401; 18 U.S.C. §1001; en 50 U.S.C. App. 2410, en voor zendingen vanuit Canada, de Export and Import Permits Act, R.S.C. E-17. Raadpleeg de wetten in het land van herkomst voor vergelijkbare beperkingen.

(e)           U bent verantwoordelijk voor en garandeert uw naleving van de bepalingen van de Exportcontrolewetten in de Servicegids en Artikel 20 hieronder.  .

(f)            Tenzij anders aangegeven, is het adres van de afzender op de voorzijde van Verzenddocumenten de plaats van uitvoering en de plaats van vertrek en het adres van de geadresseerde op de voorzijde van de Verzenddocumenten de plaats van bestemming. Tenzij anders aangegeven op de voorkant van de verzenddocumentatie is de eerste vervoerder van alle zendingen FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194, VS Ingeval een andere vervoerder op een dergelijk document is vermeld, is die vervoerder de eerste vervoerder van de zending. Het adres van FedEx Ground is P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230, VS

(g)           De vervoersvoorwaarden en aanverwante diensten met FedEx Freight (d.w.z. FedEx Freight Corporation) zijn opgenomen in het FXF 100 Series Tariff, dat in het land van uw keuze kan worden gedownload op www.fedex.com. In het geval van een conflict tussen de huidige versie van het FXF 100 Series Tariff en enige andere FedEx-leverings- of gerelateerde service-informatie op www.fedex.com met betrekking tot een FedEx Freight-dienst, heeft het toepasselijke FXF 100 Series Tariff voorrang.

Artikel 20.  Elektronische handelsdocumenten (ETD).

(a)        Overeenkomst om elektronische handelsdocumenten te gebruiken in plaats van afgedrukte documenten.   Door elektronische handelsdocumenten van FedEx® te gebruiken, geeft u FedEx toestemming om uw internationale zendingen te verzenden met elektronische documenten in plaats van gedrukte documenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betreffende handelsfactuur, de pro forma-factuur en het exportcertificaat van herkomst.

(b)        Overeenkomst om informatie, briefhoofd en handtekening te verschaffen. Door elektronische handelsdocumenten van FedEx® te gebruiken, stemt u ermee in om FedEx alle informatie te verschaffen die nodig is om uw internationale pakketten te verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de gegevens van het pakketniveau, het briefhoofd van uw bedrijf en een handtekening van u of een erkende vertegenwoordiger van uw bedrijf.

(c)        Nauwkeurigheid van de informatie. U verklaart, verzekert en belooft dat alle informatie die u aan FedEx verstrekt waar, juist en volledig is.

(d)        Geldigheid van briefhoofd. U verklaart, verzekert en belooft dat het briefhoofd dat u aan FedEx verstrekt voor gebruik bij het uitvoeren van elektronische handelsdocumenten namens u een geldig briefhoofd is en dat u over de benodigde rechten, aanspraak en belangen in het briefhoofd beschikt om FedEx toestemming te geven om het briefhoofd te gebruiken om namens u elektronische handelsdocumenten uit te voeren.

(e)        Geldigheid van handtekening. U verklaart, verzekert en belooft dat iedere handtekening die u aan FedEx verstrekt voor gebruik bij het uitvoeren van elektronische handelsdocumenten namens u een geldige handtekening is door een persoon die door u of uw bedrijf bevoegd is om met FedEx te verzenden en documenten in verband met verzending namens uw bedrijf uit te voeren, en voldoende is om uw handtekening te vormen.

(f)         Toestemming voor FedEx om informatie te gebruiken. Voor elektronische handelsdocumenten die namens u of uw bedrijf door FedEx worden ingevuld, geeft u FedEx toestemming om de informatie die door u is verstrekt om uw internationale pakketten te verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie met details over het pakket, het briefhoofd van uw bedrijf en uw handtekening of een handtekening van een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf, te gebruiken.

(g)        Originele documenten kunnen noodzakelijk zijn voor sommige zendingen. U erkent dat de toepasselijke douanewetten, regels en regelgevingen mogelijk extra documentatie vereisen voor sommige artikelen, waarden of hoeveelheden en/of vragen naar een originele handelsfactuur, licentie, vergunningen, verklaringen, formulieren, certificaten of ander begeleidende documenten. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om alle vereiste documenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de oorspronkelijke documenten op papier) toe te voegen aan elke zending die u verzendt en waarbij u gebruik maakt van de Elektronische handelsdocumenten van FedEx.

(h)        Schadeloosstelling. U verdedigt, vergoedt en vrijwaart FedEx, de moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, aangesloten maatschappijen en hun respectievelijke voorzitters, directeurs, werknemers, agenten, opvolgers op uw kosten voor alle claims, aanspraken, gedingen, schade, kosten, uitgaven, boetes en veroordelingen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten (hierna gezamenlijk te noemen 'FTD Claims') die voortkomen uit het gebruik door FedEx van de informatie die u hebt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de gegevens op pakketniveau, het briefhoofd van uw bedrijf en uw handtekening of een handtekening van een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf. FFedEx kan interveniëren en zich verweren tegen dergelijke vorderingen, op eigen kosten en naar eigen goeddunken. U schikt geen enkele rechtshandeling in verband met een Claim waarbij FedEx betrokken is, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FedEx.

 

Artikel 6.  Betaling.  Voor zover van toepassing op de FedEx-services die voor u beschikbaar zijn via de Toepassing, stemt u ermee in de betaling over te maken, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in het toepasselijke Dienstenaanbod, of zoals anderszins geïnstrueerd door FedEx, voor alle facturen die worden gegenereerd als gevolg van het gebruik van FedEx-technologie en om het factuurnummer te vermelden wanneer de betaling wordt overgemaakt.  U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten die worden gegenereerd door het gebruik van de Toepassing onder uw rekeningnummer en registratienummer.

Artikel 7.  Facturering en Terugbetalingen. Voor zover van toepassing op de FedEx-diensten die voor u beschikbaar zijn via de Toepassing: u mag verzendkosten voor transacties die via FedEx-technologie zijn uitgevoerd alleen in rekening brengen op geldige rekeningnummers (d.w.z. de afzender van de factuur, de ontvanger van de factuur of de derde partij). Voor zover van toepassing op de FedEx-diensten die voor u beschikbaar zijn via de Toepassing: zendingen die aan FedEx zijn aangeboden met onjuiste routering, etikettering, toezeggingsdatum, serviceaanduiding of andere fouten buiten de schuld van FedEx komen niet in aanmerking voor terugbetaling onder de geld-terug-garantie van FedEx.  Door u aangevraagde terugbetalingen met betrekking tot een verzending moeten worden gedaan in overeenstemming met het toepasselijke Dienstenaanbod.  U hebt geen recht op enige terugbetaling of krediet onder de geld-terug-garanties van FedEx als FedEx vaststelt dat de claim het gevolg is van oneigenlijk gebruik van FedEx-technologie.  FedEx kan naar eigen goeddunken zijn geld-terug-garanties opschorten in het geval de FedEx-technologie of de Toepassing om welke reden dan ook uitvalt of niet werkt.

Artikel 8.  Stilstand en onderbrekingen.

(a)           Van tijd tot tijd is FedEx-technologie mogelijk niet toegankelijk of kan deze mogelijk niet worden gebruikt.   FedEx doet geen toezeggingen over serviceniveau of uptime met betrekking tot FedEx-technologie.  FedEx heeft, zonder aansprakelijk te zijn jegens u, het recht te allen tijde de toegang tot delen van of volledige FedEx-technologie op te schorten: (a) voor geplande stilstand om FedEx in staat te stellen onderhoud uit te voeren of aanpassingen te doen aan delen van de FedEx-technologie; (b) in geval van een denial-of-service-aanval of andere aanval op een FedEx-technologie;  (c) wanneer FedEx bepaalt dat een deel van FedEx-technologie wettelijk verboden is of wanneer FedEx anderszins bepaalt dat het om juridische of wettelijke redenen noodzakelijk of verstandig is om dit te doen; (d) in geval van onverwachte of ongeplande stilstand of onbeschikbaarheid om een willekeurige reden, waaronder als gevolg van stroomstoringen, systeemstoringen of andere onderbrekingen; of (e)  in alle andere gevallen wanneer FedEx naar eigen inzicht bepaalt dat er een risico bestaat voor een FedEx-technologie, voor u of voor andere FedEx-klanten wanneer de toegang tot FedEx-technologie niet wordt opgeschort (elk van de voorgaande "Onderbreking(en) van diensten").  FedEx is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, aansprakelijkheden, verlies (met inbegrip van het verlies van gegevens of winstderving) of voor andere gevolgen waarmee u te maken kunt krijgen als gevolg van Opschorting van diensten.  Voor zover FedEx daartoe in staat is, worden mededelingen over geplande Onderbrekingen van diensten geplaatst op www.fedex.com, maar FedEx is niet aansprakelijk voor de manier waarop FedEx dit doet of als FedEx nalaat dit te doen.

 

(b)           FedEx kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan FedEx-technologie of FedEx-technologie, of delen of functies van FedEx-technologie, buiten gebruik stellen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw vermogen om toegang te krijgen tot de FedEx-technologie of om deze te gebruiken (wijzigingen zijn bijvoorbeeld niet achterwaarts compatibel).  Het kan bijvoorbeeld zijn dat u, op eigen kosten, de Toepassing en uw andere systemen (hardware, software, netwerken, etc.) moet aanpassen om gebruik te kunnen blijven maken van FedEx-technologie.    FedEx zal een materiële wijziging aan of buitengebruikstelling van FedEx-technologie die u gebruikt, aankondigen.  FedEx zal al het commercieel redelijke doen om de FedEx-technologie te blijven leveren in overeenstemming met de  FedEx-API versie- en beperkingshandleiding of de opvolgende handleiding daarvan of de opvolgende URL daarvan die FedEx kan publiceren, tenzij FedEx naar zijn redelijke oordeel bepaalt dat: (a) FedEx dit van rechtswege of op grond van een overeenkomst niet mag doen (bijvoorbeeld als het toepasselijk recht of een toepasselijke overeenkomst wordt gewijzigd) of (b) het blijven leveren van de betreffende FedEx-technologie een (i) beveiligingsrisico of (ii) een substantiële economische of technische last zou kunnen vormen.  FedEx is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, aansprakelijkheden, verliezen (met inbegrip van verlies van gegevens of winstderving) of andere gevolgen waarmee u te maken kunt krijgen als gevolg van een wijziging, stopzetten of waardevermindering van FedEx-technologie, zelfs als deze wijzigingen, dit stopzetten of deze waardevermindering niet in lijn is met de FedEx-API versie- en beperkingshandleiding.

(c)           FedEx kan van tijd tot tijd uw toegang tot en het gebruik van FedEx-technologie limiteren, beperken of verminderen (samen “Beperking”). FedEx is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, aansprakelijkheden, verlies (met inbegrip van verlies van gegevens of winstderving) of andere gevolgen waarmee u te maken kunt krijgen als gevolg van Beperking,  zelfs als Beperking niet in overeenstemming is met de FedEx-API versie- en beperkingshandleiding. 

Artikel 9. Afwijzing van garanties.  U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT FEDEX NOCH DE TOEPASSING VERSTREKT, NOCH U EEN VERGOEDING IN REKENING BRENGT VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE.  FEDEX-TECHNOLOGIE WORDT "ZOALS DEZE IS" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE TER BESCHIKKING GESTELD. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT FEDEX-TECHNOLOGIE, MET INBEGRIP VAN ALLE DIENSTEN DIE VIA FEDEX-TECHNOLOGIE WORDEN AANGEBODEN, TER BESCHIKKING WORDT GESTELD OP EEN "ZOALS DEZE IS"-BASIS EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN FEDEX EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS ALLE UITDRUKKELIJKE, WETTELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN AF, MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES VAN NIET-INBREUKMAKENDHEID OF ONGESTOORD GENOT.  FEDEX GEEFT GEEN GARANTIE DAT (A) FEDEX-TECHNOLOGIE AAN AL UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (B)  DE WERKING ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (C) EVENTUELE DEFECTEN IN DE FEDEX-TECHNOLOGIE OF ANDERE DIENSTEN AANGEBODEN D.M.V. FEDEX-TECHNOLOGIE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (D) FEDEX-TECHNOLOGIE NOOIT ZAL WORDEN GEÏNFILTREERD DOOR HACKERS OF ANDERE ONBEVOEGDE GEBRUIKERS.  FEDEX STAAT NIET IN VOOR EN DOET GEEN UITSPRAKEN OVER DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE WAT BETREFT MOGELIJKHEDEN, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. FEDEX GEEFT GEEN GARANTIE DAT FEDEX-TECHNOLOGIE OF VERWANTE DIENSTEN OF INHOUD VRIJ ZULLEN ZIJN VAN GEBREKEN, VIRUSSEN, FOUTEN OF ANDERE PROGRAMMABEPERKINGEN.  FEDEX STAAT NIET IN VOOR TOEGANG TOT HET INTERNET OF ENIGE ANDERE DIENST OF INHOUD VIA FEDEX-TECHNOLOGIE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE, VERKLARINGEN OF ADVIEZEN VAN FEDEX OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FEDEX HOUDEN GEEN RECHT OP GARANTIE IN.  IN SOMMIGE STATEN/LANDEN IS UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET VAN TOEPASSING ZIJN.  IN DAT GEVAL ZIJN ALLE STILZWIJGENDE GARANTIEPERIODEN BEPERKT TOT ZESTIG (60) DAGEN VANAF DE DATUM VAN AANKOOP VAN DE TOEPASSING DIE MATERIALEN OF ANDERE FEDEX-TECHNOLOGIE BEVAT.  SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN ECHTER GEEN BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN STILZWIJGENDE GARANTIE TOE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS DERHALVE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.  DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEEFT MOGELIJK NOG ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VARIËREN PER LAND, STAAT OF GEBIED.

Artikel 10.  Verhaalsmogelijkheden.  UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ ONTEVREDENHEID OVER WELKE FEDEX-TECHNOLOGIE DAN OOK IS HET STOPZETTEN VAN UW GEBRUIK VAN DE TOEPASSING EN/OF DE BETREFFENDE FEDEX-TECHNOLOGIE.  U stemt ermee in om u tot de Toepassingsleverancier te richten voor alle verhaalsmogelijkheden met betrekking tot schadegevallen van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw toegang tot, gebruik van of onvermogen van toegang tot of gebruik van de Toepassing en/of FedEx-technologie.  U ziet af van vorderingen tegen FedEx en zijn gelieerde ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot of gebruik van (of onvermogen van toegang tot of gebruik van) de Toepassing of de andere diensten geleverd door de Toepassingsleverancier.  U stemt ermee in dat de in dit artikel omschreven verhaalsmogelijkheid uw enige verhaalsmogelijkheid krachtens deze Overeenkomst is met betrekking tot ontevredenheid over uw toegang tot of gebruik van (of onvermogen van toegang tot of gebruik van) de Toepassing of FedEx-technologie.

Artikel 11.  Beperking van aansprakelijkheid. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT FEDEX U GEEN KOSTEN IN REKENING BRENGT VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE.  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN OF WORDEN NOCH FEDEX, NOCH ZIJN MOEDERBEDRIJF, NOCH DIRECTE EN INDIRECTE DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN VAN HET MOEDERBEDRIJF, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, NOCH HUN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN/OF TUSSENPERSONEN (GEZAMENLIJK ‘VERTEGENWOORDIGERS’) AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE, MORELE SCHADE, PUNITIEVE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE (WAARONDER:  SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, GEGEVENS OF WINST, SCHADE AAN COMPUTERSYSTEMEN EN DERGELIJKE), ONGEACHT OF DEZE VOORTKOMT UIT CONTRACTBREUK, INBREUK OP DE GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STATUTAIRE OF BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE GRONDSLAG, ZELFS ALS FEDEX OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS EEN HIERIN UITEENGEZETTE REMEDIE HAAR WEZENLIJKE DOEL NIET BLIJKT TE VOLBRENGEN.

 

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: DERGELIJKE VRIJWARING IS VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, VERBAND HOUDT MET OF ANDERSZINS HET GEVOLG IS VAN (A) TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE; (B) ONTWIKKELING, DISTRIBUTIE, GEBRUIK, INSTALLATIE OF VERWIJDERING VAN EEN TOEPASSING; (C) INSTALLATIE OF VERWIJDERING VAN FEDEX-TECHNOLOGIE; (D) UW ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN FEDEX-TECHNOLOGIE OM ENIGE REDEN; OF (E) DE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN SCHENDING DAARVAN DOOR FEDEX.  

IN ELK GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FEDEX OP GROND VAN DE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK DOOR U IS BETAALD.  DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN FEDEX OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FEDEX ZIJN GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE OF INDIEN EEN RECHTSMIDDEL DAT IN DE OVEREENKOMST WORDT VASTGESTELD NIET HET GEWENSTE EFFECT HEEFT.

 

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SOMMIGE SCHADE (BIJV. BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE) NIET TOE.  DAAROM ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.   WAAR DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN MAAR WEL BEPERKT MAG WORDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FEDEX BEPERKT IS TOT HET MAXIMALE BEDRAG VAN VIJFTIG DOLLAR ($ 50,00).

 

DE BEPERKINGEN VAN SCHADEVERGOEDING DIE HIERBOVEN BESCHREVEN WORDEN ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE AFSPRAAK TUSSEN FEDEX EN U.  FEDEX ZOU ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN FEDEX-TECHNOLOGIE OF MERKEN KUNNEN BIEDEN.

Artikel 12.  SCHADELOOSSTELLING.   U ZULT, VOOR EIGEN REKENING, FEDEX EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS VERDEDIGEN TEGEN, VRIJWAREN VAN EN SCHADELOOSSTELLEN VOOR ALLE VORDERINGEN, EISEN, RECHTSZAKEN, SCHADES, KOSTEN, UITGAVEN, BOETES EN VONNISSEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN (HIERNA GEZAMENLIJK ‘VORDERINGEN’), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW INSTALLATIE, GEBRUIK EN/OF VERWIJDERING VAN DE TOEPASSING, FEDEX-TECHNOLOGIE OF ENIGE ANDERE MATERIALEN DIE AAN U ZIJN VERSTREKT DOOR OF IN NAAM VAN FEDEX OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS. FEDEX KAN INTERVENIËREN EN ZICH VERWEREN TEGEN DERGELIJKE VORDERINGEN, OP EIGEN KOSTEN EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.  U ZULT GEEN VORDERINGEN AFWIKKELEN WAARBIJ FEDEX, FEDEX-DIENSTEN OF FEDEX-TECHNOLOGIE IS BETROKKEN ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN FEDEX.

Artikel 13. Kennisgevingen.

(a)           Alle kennisgevingen met betrekking tot deze EULA of het functioneren van FedEx-technologie of Limited Support Services die aan FedEx moeten of mogen worden gestuurd, dienen schriftelijk op het hierna genoemde adres te geschieden via U.S. Postal Service First Class Mail of via FedEx Express Overnight Letter:  Digital Channel Enablement, FedEx Corporate Services, Inc. 60 FedEx Parkway, Collierville, Tennessee 38017 USA. Dergelijke kennisgevingen worden van kracht als ze door FedEx zijn ontvangen.

(b)           Alle kennisgevingen die aan u moeten of mogen worden gestuurd met betrekking tot een schending, beëindiging of opschorting van de Overeenkomst geschieden door deze te verzenden (i) via U.S. Postal Service of FedEx Delivery Service naar de naam en adres zoals vermeld in de bestanden van FedEx onder uw FedEx-klantnummer; of (ii) via e-mail (of een equivalent hiervan) naar de naam en het adres die tijdens het registratieproces zijn vermeld. Dergelijke kennisgevingen worden van kracht en worden geacht te zijn ontvangen als ze naar u zijn verzonden.

(c)           Alle kennisgevingen die aan u moeten of mogen worden gestuurd met betrekking tot de Overeenkomst, FedEx-technologie of FedEx-diensten mogen geschieden door middel van het plaatsen van een algemeen bericht op de verschillende FedEx-websites.  Dergelijke kennisgevingen worden van kracht en worden geacht te zijn ontvangen als ze zijn geplaatst.  Verder kan FedEx ervoor kiezen u een kennisgeving te verstrekken via een van de in Artikel 13 sub b genoemde methoden. Via dergelijke methoden verstrekte kennisgevingen worden van kracht als ze conform Artikel 13 sub b zijn verzonden.

Artikel 14.  Relatie van partijen.  U en FedEx zijn onafhankelijke opdrachtnemers die zelfstandig handelen en geen van beide partijen noch de werknemers of agenten van beide partijen zijn bevoegd beloften te doen of verplichtingen aan te gaan namens de andere partij, tenzij de andere partij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.  FedEx behoudt zich het recht voor met betrekking tot het onderwerp van deze EULA relaties of overeenkomsten met andere externe partijen aan te gaan.

Artikel 15.  Afstand.  Als FedEx geen kennisgeving verstrekt of nalaat een recht op grond van de Overeenkomst uit te oefenen, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dit recht, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door FedEx.  Wanneer afstand wordt gedaan van een bepaling betekent dit niet dat er in de toekomst afstand wordt gedaan van dezelfde of een andere bepaling.

 

Artikel 16Scheidbaarheid. Als een bevoegde rechterlijke instantie, om welke reden dan ook, een bepaling in deze Overeenkomst of een deel ervan als niet-afdwingbaar beschouwt, wordt deze bepaling in de meest ruime zin uitgevoerd om effect te geven aan de intenties van de partijen. De rest van deze Overeenkomst blijft volledig van kracht.

Artikel 17.  Toewijzing.  FedEx behoudt te allen tijde het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan een derde zonder kennisgeving aan u.  U mag de Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FedEx.  Verder zijn er geen derde begunstigden bij deze Overeenkomst, met uitzondering van het moederbedrijf en de dochterbedrijven van FedEx en aan FedEx gelieerde ondernemingen.

Artikel 18.  Export.  Op FedEx-technologie (a) is de wetgeving van de Verenigde Staten van toepassing, met inbegrip van exportbeperkingen en -controles opgelegd door verschillende wetten en regelgeving, met inbegrip van de Export Administration Act, de Export Control Reform Act en de Export Administration Regulations (“EAR”) en (b) zijn mogelijk andere handelswetten van toepassing.  Door akkoord te gaan met deze EULA en FedEx-technologie te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:  (i) u zich houdt en zult blijven houden aan de handelswetgeving inzake export, wederuitvoer en import van FedEx-technologie of andere goederen, informatie, software, broncodes, technologie, processen, producten of diensten (samen “Producten en diensten”) die u hebt ontvangen van FedEx; (ii) u FedEx-technologie of Producten en Diensten die u van FedEx hebt ontvangen niet zult gebruiken, exporteren of heruitvoeren in strijd met   handelswetgeving; (iii) u zich niet bevindt in, uw hoofdkantoor niet gevestigd is in of uw bedrijf niet is opgericht naar het recht van een land of grondgebied waarvoor Amerikaanse territoriale economische sancties of anti-terrorismebeperkingen gelden op grond van de EAR, met inbegrip van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië of de Krim (samen “Gesanctioneerde landen”); (iv) u als persoon niet voorkomt op lijsten met partijen voor wie beperkingen gelden van de Amerikaanse overheid of andere toepasselijke overheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Specially Designated Nationals (“SDN”) List die wordt bijgehouden door het Office of Foreign Assets Control van het U.S. Department of Treasury of de Entity List of Denied Persons List die wordt bijgehouden door het Bureau of Industry and Security van het U.S. Department of Commerce (samen “Partijen waarvoor beperkingen gelden”) en dat uw bedrijf geen eigendom is van of wordt bestuurd door of handelt namens een Partij waarvoor beperkingen gelden of een partij die is gevestigd in, het hoofdkantoor heeft in of is opgericht naar het recht van een Gesanctioneerd land; (v) FedEx en zijn onafhankelijke opdrachtnemers, al naar gelang van toepassing, op grond van deze EULA niet verplicht zijn direct of indirect betrokken te zijn bij de ontvangst van of levering van FedEx-technologie of Producten en Diensten aan Gesanctioneerde landen of Partijen waarvoor beperkingen gelden; (vi) FedEx-technologieën of Producten en Diensten die door FedEx zijn geleverd niet zullen worden gebruikt voor het ontwerp of de ontwikkeling van kernwapens, chemische wapens of biologische wapens of rakettechnologie; en (vii) FedEx-technologieën of Producten en Diensten die door FedEx zijn geleverd niet geheel of gedeeltelijk zullen worden geëxporteerd, heruitgevoerd of overgedragen (binnenlands) voor militair eindgebruik, met inbegrip van verwerking in militaire voorwerpen; voor het gebruik, de ontwikkeling of de productie van militaire voorwerpen; voor activiteiten die ondersteuning bieden bij of bijdragen aan de werking, de installatie, het onderhoud, de revisie, renovatie, ontwikkeling of productie van militaire voorwerpen of voor gebruik door een militaire eindgebruiker, zoals de nationale strijdkrachten (landmacht, marine, luchtmacht of kustwacht), de nationale garde en nationale politie, inlichtingendiensten of verkenningsdiensten, of personen of entiteiten van wie/waarvan de handelingen of functies zijn bedoeld ter ondersteuning van militair eindgebruik in strijd met de EAR, zoals omschreven in het voorgaande.

 

Artikel 19.  Beperkte rechten.  Op grond van 48 C.F.R. 12.212 of 48 C.F.R. 227.7202, al naar gelang van toepassing, zijn FedEx-technologie en alle handleidingen, technische specificaties, technische gegevens, documentatie en andere soortgelijke materialen (zulke materialen 'Documentatie') Commerciële producten zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 en zijn deze uitsluitend als Commerciële producten en uitsluitend met de rechten die aan alle overige eindgebruikers zijn verleend, zoals bepaald in deze EULA, in licentie gegeven aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid. De maker is FedEx Corporate Services, Inc. 30 FedEx Parkway, Collierville, TN 38017.

Artikel 20.  Voertaal.  De partijen bevestigen hierbij dat zij zijn overeengekomen dat deze overeenkomst en alle schriftelijke documenten tussen hen uitsluitend in het Engels worden opgesteld en dat deze taal de voertaal is.

 

Artikel 21Toepasselijk recht.  Deze EULA zal worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenkomst met de wetten van de Verenigde Staten en de staat Tennessee, niet inbegrepen conflicten van wettelijke bepalingen.  Eventuele rechtsvorderingen met betrekking tot deze Overeenkomst, FedEx-technologie of overige diensten die via FedEx-technologie beschikbaar zijn, moeten binnen één (1) jaar na het optreden van de grond voor een rechtsvordering door u worden ingesteld of afgewezen.  Rechtsvorderingen die worden ingesteld met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, FedEx-technologie of overige diensten die via FedEx-technologie beschikbaar zijn, moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Shelby County, Tennessee (Verenigde Staten) en u gaat akkoord met de uitsluitende bevoegdheid van deze rechtbanken.  FedEx heeft tevens het recht vorderingen tegen u in te stellen in de rechtbanken in uw rechtsgebied, indien van toepassing. HET VERDRAG DER VERENIGDE NATIES INZAKE INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN IS NIET VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMST EN WORDT HIERBIJ DOOR BEIDE PARTIJEN AFGEWEZEN.    

Artikel 22Vertrouwelijkheid.  (a)Deze Overeenkomst, FedEx-technologie en alle gegevens, materialen en overige informatie met betrekking tot FedEx-technologie of beschikbaar via het Portal zijn of bevatten de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van FedEx of zijn licentiegevers (“Vertrouwelijke Informatie”).   Vertrouwelijke Informatie omvat geen gegevens, materialen of overige informatie die door FedEx of aan FedEx gelieerde ondernemingen algemeen beschikbaar is gesteld zonder beperkingen voor gebruik of openbaarmaking.  U mag (a) Vertrouwelijke Informatie niet verspreiden naar of bekendmaken aan een derde zonder schriftelijke toestemming of opdracht van FedEx, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in Artikel 2 van deze EULA; en (b) Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere dan de uitdrukkelijk in Artikel 2 en 3 van deze EULA genoemde doeleinden.  U mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fedex niet in het openbaar mededelingen doen over de Overeenkomst of de opname van FedEx-technologie in een Toepassing. U dient al het redelijke te doen om de Vertrouwelijke Informatie te beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking.  U dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij het risico van het verwerken van Vertrouwelijke Informatie of overige gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens ) die u heeft ontvangen van FedEx, waarbij u rekening houdt met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, het bereik, de context en de doeleinden van verwerking, alsmede met het risico van wisselende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

Artikel 23.  Volledige overeenkomst.  De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en FedEx met betrekking tot FedEx-technologie die toegankelijk is voor, gebruikt wordt door of geïntegreerd is met de Toepassing en heeft voorrang op eender welke voorgaande of tijdelijke schriftelijke of mondelinge afspraken, verklaringen, uitdrukkingen of overeenkomsten met betrekking tot FedEx-technologie.  Geen enkele wijziging van of aanpassing aan de Overeenkomst is bindend voor FedEx zonder de schriftelijke goedkeuring van FedEx.  Daarenboven, uitgezonderd Vertegenwoordigers van FedEx, zijn er geen begunstigde derden bij deze Overeenkomst. De bepalingen van artikel 1(b), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, en 12 en Belangrijkste Definities van de EULA blijven van kracht na het beëindigen van de Overeenkomst.
De titels dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet van invloed op de opbouw en interpretatie van de Overeenkomst. Alle in de Overeenkomst gebruikte woorden moeten worden opgevat als zijnde van het geslacht of het aantal dat de situatie vereist. De woorden “met inbegrip van”, “omvat” of “omvatten” dienen te worden opgevat als aanduiding van een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van de kwesties waarnaar ze verwijzen, ongeacht of woorden als “zonder beperkingen” of “maar niet beperkt tot” zijn gebruikt. Als in de Overeenkomst wordt vermeld dat een partij op enige wijze “zal”, “dient te” of “moet” presteren of anderszins moet handelen of nalaten te handelen, betekent dit dat de partij in overeenstemming met de Overeenkomst wettelijk verplicht is dit te doen. De woorden 'datum van deze Overeenkomst' verwijzen naar de datum van deze EULA.  Het woord “zover” in het zinsdeel “voor zover” houdt in de mate waarin er sprake is van een onderwerp of iets anders. Dit zinsdeel betekent niet alleen “indien”. De term “of” wordt niet exclusief geacht. Alle in de Overeenkomst gedefinieerde termen hebben de gedefinieerde betekenissen als ze gebruikt worden in certificaten of andere documenten die op grond van deze Overeenkomst zijn opgesteld of geleverd, tenzij de termen in deze certificaten of andere documenten anders worden gedefinieerd. Alle verwijzingen naar wetten worden geacht ook te verwijzen naar gewijzigde of opvolgende wetgeving die op dat moment van kracht is.  Alle verwijzingen naar een overeenkomst of ander document vanaf een bepaalde datum betekenen de overeenkomst of het andere document zoals van tijd tot tijd aangepast, aangevuld en gewijzigd vanaf deze datum.