เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นการบูรณาการระบบของคุณในฐานะผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกันได้กับFedExโดยใช้ประโยชน์จากค่าที่ได้จากFedExAPIs คำแนะนำต่อไปนี้จะนำคุณผ่านทุกขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่มคุณสมบัติและความสามารถของ FedEx ภายในโซลูชันของคุณ


ขั้นตอนที่ 1:

เรียกดู API เพื่อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

 • ไปที่ แคตตาล็อก API เพื่อกำหนด API ที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
 • เลือก API เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวม บันทึกการเปลี่ยนแปลง และคุณสมบัติสำคัญต่างๆ
ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าภาพรวมอัตรา
 • ดูเอกสารของ API เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของคำขอและการตอบกลับ ตัวอย่างภาษาชุดคำสั่งที่มีให้เลือก รหัสข้อผิดพลาด และอื่นๆ
ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าเอกสารอัตรา
 • ดู ประกาศ สำหรับการอัปเดตบริการตามแผนที่กำหนดและติดตามข่าวสารล่าสุด

ขั้นตอนที่ 2:

ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการผสานรวมเข้ากับ FedEx API

 • เข้าสู่ระบบด้วย ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน fedex.com ของคุณ เพื่อเริ่มต้นการผสานรวมเข้ากับ FedEx API
 • หากคุณยังไม่มี ID ผู้ใช้ กรุณาลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3:

สร้างหรือเข้าร่วมองค์กร

ให้สร้างองค์กร หากยังไม่มีองค์กรสำหรับบริษัทของคุณ หรือเข้าร่วมองค์กรที่มีอยู่แล้วของบริษัท องค์กรหนึ่งสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้ได้หลายราย แต่ ID ผู้ใช้หนึ่งรายจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับหลายองค์กรได้

หากคุณสร้างองค์กร บทบาทของคุณจะปรากฏเป็นผู้ดูแลระบบขององค์กรนั้นโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบสามารถเชิญผู้ใช้ให้เข้าร่วมองค์กร กำหนดบทบาท และโครงการให้กับผู้ใช้ ตลอดจนจัดการบัญชีการจัดส่งได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าบทบาทไหนเหมาะกับบุคคลใดมากที่สุด กรุณาดูแนวทางการดูแลระบบขององค์กรของเรา หรือหากต้องการสร้างองค์กรของคุณเอง ให้คลิกที่โครงการของฉัน จากนั้นคลิกปุ่ม "สร้างองค์กร" โดยปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นในกรณีที่คุณยังไม่ได้เชื่อมโยง ID ผู้ใช้ของคุณกับองค์กรที่มีอยู่แล้วเท่านั้น ต่อจากนั้น คุณสามารถเริ่มต้นสร้างองค์กรได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ (ขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับ):

 • ระบุชื่อองค์กร
 • ระบุที่อยู่อีเมลของสมาชิกในทีมที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วม สมาชิกดังกล่าวจะได้รับการเพิ่มลงในองค์กรโดยอัตโนมัติ โดยมีบทบาทเป็นผู้ชมและไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงการใดเลย*
ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าสร้างองค์กรของคุณ

คุณสามารถเข้าร่วมองค์กรของบริษัทได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

 • หากบริษัทของคุณสร้างองค์กรไว้แล้ว คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรนั้นส่งคำเชิญเข้าร่วมให้กับคุณ คุณจะมีเวลา 24 ชั่วโมงในการตอบรับคำเชิญ แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถตอบรับคำเชิญได้ทันตามกรอบเวลาดังกล่าว คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลระบบส่งคำเชิญใหม่อีกครั้งได้
 • ในการตอบรับคำเชิญ คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วย ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีอยู่แล้วของคุณ หรือสร้าง ID ผู้ใช้และรหัสผ่านขึ้นมาใหม่หาก ID ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วนั้นเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นแล้ว

ขั้นตอนที่ 4:

เพิ่มบัญชีการจัดส่ง

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มบัญชีการจัดส่งภายใต้องค์กรได้มากเท่าที่ต้องการ เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มบัญชี" จากในแท็บบัญชีการจัดส่งในหน้าจัดการองค์กร ต่อจากนั้น คุณสามารถเพิ่มบัญชีการจัดส่งที่มีอยู่แต่เดิมเข้าไปในองค์กรของคุณได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ระบุข้อมูลบัญชีให้ครบถ้วน
 • ระบุหมายเลขบัญชีของคุณ ชื่อย่อของบัญชี และที่อยู่ในการส่งใบแจ้งค่าบริการที่เชื่อมโยงกับบัญชี ข้อมูลในส่วนนี้จะได้รับการตรวจสอบว่าตรงกันกับรายละเอียดของบัญชีหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่เป็นการทุจริต

 • หากต้องการดูบัญชีการจัดส่งที่เชื่อมโยงกับ ID ผู้ใช้ของคุณ ให้ไปที่หน้าการจัดการการจัดส่ง หากต้องการสร้างบัญชีการจัดส่งใหม่ กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ FedEx ของคุณ

ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าเพิ่มบัญชีการจัดส่ง
 1. ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าดำเนินการจัดทำ EULA

ขั้นตอนที่ 5:

เพิ่มผู้ใช้ลงในองค์กรของคุณเพื่อเริ่มต้นการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ

ผู้ดูแลระบบสามารถเชิญผู้ใช้ให้เข้าร่วมองค์กร และกำหนดบทบาทและโครงการให้กับผู้ใช้ได้ เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มผู้ใช้" จากในแท็บผู้ใช้ในหน้าการดูแลระบบขององค์กร ต่อจากนั้น คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับ):

 1. ระบุที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่จำเป็นต้องเข้าร่วมองค์กรของคุณ โดยสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้หลายรายการโดยใช้ช่องว่าง เครื่องหมายลูกน้ำ เครื่องหมายอัฒภาค หรือกดปุ่มที่อยู่บนแป้นพิมพ์
 2. เลือกบทบาทหากบทบาทผู้ชมซึ่งเป็นตัวเลือกเริ่มต้นไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้*
 3. เลือกโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรของคุณเพื่อมอบหมายให้กับผู้ใช้ หากคุณยังไม่ได้สร้างโครงการ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนถัดไป*
ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าเพิ่มผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงโครงการทั้งหมดเสมอ ในขณะที่ผู้สนับสนุนหรือผู้ชมจะต้องได้รับการมอบหมายโครงการ เว้นแต่ว่าผู้สนับสนุนจะเป็นผู้สร้างโครงการขึ้นมา ไม่ว่าผู้ใช้จะตอบรับคำเชิญแล้วหรือไม่ คุณสามารถอัปเดตโครงการหรือบทบาทของผู้ใช้อย่างรวดเร็วจากแท็บผู้ใช้งานในหน้าจอการดูแลระบบขององค์กรได้โดยตรง เพียงคุณคลิกที่สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่อยู่ด้านข้างของบทบาทหรือโครงการ จะปรากฏเมนูตัวเลือกที่ประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ ขึ้นมา เมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้ว ให้เลือกปุ่ม "ปรับใช้" เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าจัดการองค์กร

ขั้นตอนที่ 6:

สร้างโครงการเพื่อรับข้อมูลประจำตัว

ในหน้าโครงการของฉัน ผู้ดูแลระบบหรือผู้สนับสนุนสามารถสร้างโครงการได้โดยการเลือกปุ่ม "สร้างโครงการ" ต่อจากนั้น ผู้ดูแลระบบหรือผู้สนับสนุนสามารถเริ่มต้นสร้างโครงการได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับ):

1.  ตั้งค่าโครงการ        

 • ตั้งชื่อโครงการ โดยเป็นชื่อที่สามารถบ่งชี้ตัวตนได้และไม่ซ้ำกับชื่อโครงการอื่นขององค์กร
 • เริ่มด้วยการเลือก API อย่างน้อยหนึ่งรายการที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในโครงการของคุณ โดยคุณสามารถเพิ่มหรือนำ API ออกในภายหลังได้ทุกเมื่อ           
ภาพถ่ายหน้าจอของขั้นตอนที่ 1 ในการสร้างโครงการ 

2. ยอมรับข้อกำหนด

ภาพถ่ายหน้าจอของขั้นตอนที่ 2 ในการสร้างโครงการ
       
         3.  กำหนดค่าโครงการของคุณ
 
 • เลือกประเทศที่คุณวางแผนจะจัดส่งไปเพื่อที่เราจะสามารถกำหนดบัญชีทดสอบให้คุณได้ เพื่อทดสอบการจัดส่งพัสดุภายในประเทศในสหภาพยุโรป คุณต้องดำเนินการทดสอบแยกเป็นแต่ละประเทศ โดยคุณสามารถเพิ่ม/ ลบประเทศในภายหลังได้ทุกเมื่อ*
 • หากคุณวางแผนที่จะใช้ FedEx Ground® Economy Returns หรือ FedEx Freight® LTL ให้เลือก ใช่*
 • เมื่อคุณคลิกปุ่ม "สร้าง" คุณจะเห็นหน้าจอยืนยันปรากฏขึ้น ในตอนนี้ คุณสามารถดูข้อมูลประจำตัวสำหรับทดสอบภายในโครงการใหม่ของคุณได้แล้ว 
ภาพถ่ายหน้าจอของขั้นตอนที่ 3 ในการสร้างโครงการ

ขั้นตอนที่ 7:

ผสานรวม API เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณและทดสอบการใช้งาน

 1. เรียกดูข้อมูลประจำตัวสำหรับทดสอบ (รหัส API รหัสลับ และบัญชีการจัดส่ง) ได้จากแท็บรหัสทดสอบของหน้าภาพรวมโครงการ
ภาพถ่ายหน้าจอของหน้ารหัสทดสอบ
 1. ขอโทเค็น OAuth สำหรับการเข้าถึงที่จำเป็นต้องใช้ในการทำรายการ API แต่ละรายการ เซสชันของโทเค็นมีอายุการใช้งานเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเขียนโค้ดด้วยโปรแกรมสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ เพื่อรีเฟรชโทเค็นก่อนที่เซสชันจะหมดอายุ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูเอกสารการให้สิทธิ์อนุญาต API
 2. เลือกเอกสารสำหรับ API ในหน้ารหัสทดสอบ และอ่านข้อมูลบริบททางธุรกิจเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้ API ที่เลือก ทบทวนคำขอตัวอย่างสำหรับปลายทางที่ตรงกับการผสานรวมที่คุณต้องการ
 3. ดำเนินการเรียกใช้ไปยังปลายทางเหล่านี้ตามที่ระบุไว้ในคำขอตัวอย่าง โดยกำหนดค่าให้ใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับทดสอบ
 4. ตรวจสอบว่าการตอบกลับการเรียกใช้ API ที่ได้รับนั้นตรงกับตัวอย่างที่แสดงในเอกสารแล้ว
 5. ทดสอบการใช้งานของคุณให้สมบูรณ์ภายในระบบทดสอบของ FedEx โดยใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับทดสอบและ URI การทดสอบของ FedEx

ขั้นตอนที่ 8:

นำโครงการของคุณไปใช้งานในระบบจริง

ในหน้าภาพรวมโครงการ ให้คลิกแท็บรหัสสำหรับใช้งานจริง จากแท็บดังกล่าว คุณสามารถเริ่มต้นย้ายโครงการไปใช้งานในระบบจริงได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับ):

 1. กำหนดค่าโครงการ
 • เปลี่ยนชื่อรหัส API สำหรับใช้งานจริง*
 • ต้องเพิ่มบัญชีการจัดส่ง 1 บัญชีในขั้นตอนนี้ แต่คุณสามารถเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่นำโครงการของคุณไปใช้งานในระบบจริงเรียบร้อยแล้ว หากคุณไม่มีบัญชีการจัดส่งที่เชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ หรือหากยังไม่มีการลงนามใน EULA สำหรับบัญชีการจัดส่งที่เพิ่มเข้าไปในองค์กรของคุณ จะไม่มีบัญชีปรากฏในเมนูตัวเลือก
ภาพถ่ายหน้าจอของขั้นตอนที่ 1 ของหน้ารหัสสำหรับใช้งานจริง
 1. รับรหัสโครงการ
 • ในขั้นตอนถัดไป รหัส API และรหัสลับสำหรับใช้งานจริงจะปรากฏขึ้น ให้คัดลอกรหัสเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
 • เพื่อให้รหัสลับสำหรับใช้งานจริงของคุณปลอดภัย เราจะแสดงรหัสครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณลืมรหัสลับ คุณสามารถสร้างรหัสชุดใหม่ได้
ภาพถ่ายหน้าจอของขั้นตอนที่ 2 ของหน้ารหัส สำหรับใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 9:

ดำเนินการผสานรวมของคุณให้สมบูรณ์

 1. API บางส่วนต้องมีการรับรองทั่วไปหรือการรับรองฉลากการจัดส่งเพื่อใช้ในระบบใช้งานจริงของเรา กรุณาดำเนินการรับรองสำหรับ API ในโครงการของคุณที่มีข้อกำหนดนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าการรับรอง
 1. หลังจากที่ API ทั้งหมดได้รับการรับรองและเปิดใช้งานแล้ว ให้อัปเดตคำขอ API ของคุณโดยการเปลี่ยน URI รหัส และบัญชีการจัดส่งสำหรับทดสอบให้เป็น URI รหัส และบัญชีการจัดส่งสำหรับใช้งานจริงแทน
 2. ทดสอบการใช้งานของคุณใหม่อีกครั้งในระบบใช้งานจริงโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง
 3. รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการผสานรวมใหม่นี้ได้เลย


ขั้นตอน1: 

FedEx สร้างองค์กรผู้ให้บริการที่เข้ากันได้

 • FedExจะสร้างองค์กรหนึ่งจากนั้นเชิญสมาชิกทีมหนึ่งคนเข้าร่วมองค์กร ผู้ใช้รายนี้จะถูกกำหนดให้เป็น"ผู้ดูแลระบบ"สำหรับองค์กรของคุณ
 • เมื่อเสร็จสิ้นการรับรองและการบูรณาการคุณจะสามารถแจกจ่ายโซลูชันให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 2:

รับคำเชิญ

 • หากต้องการเข้าถึงอาร์ติแฟกต์และเอกสารการรวม API โปรดยอมรับคำเชิญ ในการตอบรับคำเชิญคุณจะต้องเข้าสู่ระบบด้วย ID ผู้ใช้และรหัสผ่านFedExของคุณหรือสร้างใหม่หากคุณยังไม่มีข้อมูลแสดงตัว
ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าการลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการผสานรวมกับ FedEx API

ขั้นตอนที่ 3:

เชิญผู้ใช้สู่องค์กรของคุณ

 • ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมที่ต้องการเข้าถึงโครงการหรือองค์กรได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทต่างๆโปรดดูที่คู่มือการบริหารองค์กร
ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าจัดการผู้ใช้ในองค์กร
 • หากองค์กรของคุณได้สร้างขึ้นแล้วโปรดขอให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรหรือ FedEx เชิญคุณเข้าร่วม คุณจะมีเวลา24ชั่วโมงในการตอบรับคำเชิญ แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถตอบรับคำเชิญได้ทันตามกรอบเวลาดังกล่าว คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลระบบส่งคำเชิญใหม่อีกครั้งได้

ขั้นตอนที่ 4:

เลือกAPIsที่คุณต้องการสำหรับโซลูชั่นของคุณ

 • ไปที่แคตตาล็อก API เพื่อกำหนด API ที่เหมาะสมสำหรับโซลูชันของคุณ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีลูกค้าของFedEx(CTC)และผู้จัดการช่องทางที่ทำงานร่วมกันได้ของคุณสามารถช่วยคุณเลือก API ที่เหมาะสมสำหรับโซลูชันของคุณตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าแค็ตตาล็อก API
 • เลือก API เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมบันทึกการเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติสำคัญต่างๆ

ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าภาพรวม API สำหรับการตรวจสอบที่อยู่
 • ดูเอกสารประกอบของ API เพื่อเปิดเผยคำขอและองค์ประกอบการตอบกลับ ตัวอย่างในภาษาที่คุณเลือกอ็อบเจ็กต์ข้อผิดพลาดและอื่นๆ

ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าการเตรียมเอกสาร API สำหรับการตรวจสอบที่อยู่
 • กลับไปที่ Salesforce เพื่อกรอกข้อมูลใน Product Information Worksheet (PIW) และแสดงรายการ API ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโซลูชันของคุณ


ขั้นตอนที่ 5:

FedExสร้างโครงการ

เมื่อ PIW ได้รับการอนุมัติแล้ว FedEx จะสร้างโครงการของคุณ แต่ละเวอร์ชันของแต่ละโซลูชันของคุณจะมีโครงการแยกกันอยู่ใน FedEx Developer Portal หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบขององค์กรพวกเขาจะต้องถูกรับเชิญให้ดูแต่ละโครงการ 

นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ทีมงาน FedEx Compatible พร้อมกับ FedEx CTC และทีมรับรองจะจัดการสาธิตทางเทคนิคสำหรับ API ร่วมกับทีมของคุณ ทีมงาน FedEx จะพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ที่มีให้ในเวอร์ชันของ API ที่คุณใช้อยู่ ทีมจะสามารถตอบคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับ API การทดสอบ API และกระบวนการทั้งหมดที่ต้องดำเนินการเพื่อเริ่มกระบวนการ‘การรับรอง*’สำหรับ API

*การรับรอง–กระบวนการที่กำหนดโดย FedEx Compatible Program เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม จำเป็นต้องมีการรับรองโปรแกรมที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดนำไปใช้ทำการตลาดและแจกจ่ายเทคโนโลยีของ FedEx ให้กับผู้จัดส่ง(ลูกค้า)ตามที่กำหนดโดยเทคโนโลยีและมาตรฐานการบริการของ FedEx


ขั้นตอนที่ 6:

ผสานรวม API เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณและรับรองเข้ากับโปรแกรมที่ทำงานร่วมกันได้

 1. ตอนนี้คุณจะสามารถเข้าถึงการทดสอบรหัสAPI และ การทดสอบรหัสลับAPIเพื่อเริ่มทำธุรกรรมได้ ดึงข้อมูลเหล่านี้จากแท็บรหัสทดสอบของหน้าภาพรวมโครงการ
ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าแท็บรหัสทดสอบของภาพรวมโครงการ
 1. ในการสร้างรหัสของลูกค้า คุณจะต้องใช้การลงทะเบียนรับรอง API ซึ่งเป็น API ส่วนตัวที่พบเฉพาะในส่วน API ของแต่ละโครงการของคุณ
 2. เมื่อคุณสร้างรหัสของลูกค้าได้สองสามรายการแล้วให้ดำเนินการต่อและขอโทเค็นสำหรับการเข้าถึง OAuth เพื่อใช้กับธุรกรรม API ทุกรายการ เซสชันของโทเค็นมีอายุการใช้งานเพียง 1 ชั่วโมง ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเขียนโค้ดด้วยโปรแกรมสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ เพื่อรีเฟรชโทเค็นก่อนที่เซสชันจะหมดอายุ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูเอกสาร API การให้สิทธิ์อนุญาต เมื่อดูโค้ดตัวอย่างให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "ตัวแทนจำหน่าย" จากเมนูตัวเลือกตัวอย่าง
ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าเมนูตัวเลือก “ตัวอย่าง” รหัสตัวอย่างสำหรับ API การลงทะเบียนข้อมูลประจำตัว
 1. เลือกเอกสารสำหรับ API ในหน้ารหัสทดสอบ และอ่านข้อมูลบริบททางธุรกิจเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้ API ที่เลือก ทบทวนคำขอตัวอย่างสำหรับปลายทางที่ตรงกับการผสานรวมที่คุณต้องการ
 2. ดำเนินการเรียกใช้ไปยังปลายทางเหล่านี้ตามที่ระบุไว้ในคำขอตัวอย่าง โดยกำหนดค่าให้ใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับทดสอบ
 3. ตรวจสอบว่าการตอบกลับการเรียกใช้ API ที่ได้รับนั้นตรงกับตัวอย่างที่แสดงในเอกสารแล้ว
 4. ทดสอบการใช้งานของคุณให้สมบูรณ์ภายในระบบทดสอบของ FedEx โดยใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับทดสอบและ URI การทดสอบของ FedEx
 5. หลังจากทำการทดสอบสมบูรณ์แล้ว,ให้รับรองแต่ละโซลูชั่นใน Salesforce FedEx จะตรวจสอบทุกอย่างที่ส่งมาและอัปเดตให้คุณทราบเมื่อการรับรองของคุณได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 7:

FedExย้ายโครงการไปสู่การผลิต

 • จากนั้น FedEx จะย้ายโครงการของคุณไปสู่การผลิต
 • จากนั้นคุณจะสามารถดูรหัส API การผลิตของคุณได้ในแท็บการผลิตของหน้าเพจภาพรวมโครงการ
ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าเวอร์ชันที่เข้ากันได้ที่มีลิงก์สร้างที่แสดงแท็บระบบการใช้งานจริงของภาพรวมโครงการ

ขั้นตอนที่ 8:

สร้างสร้างรหัสลับการผลิต

 • จะต้องสร้างรหัสลับการผลิตของคุณของคุณโดยการคลิกลิงก์สร้างความลับใต้คอลัมน์รหัสลับ
 • ขณะนี้คุณสามารถทดสอบการใช้งานของคุณอีกครั้งในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง
 • รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการผสานรวมใหม่นี้ได้เลย