ยังมีข้อสงสัยอยู่ใช่ไหม เรามีคำตอบให้คุณ
API เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจปัจจุบันของคุณกับโซลูชันด้านโลจิสติกส์ของ FedEx ที่ขับเคลื่อนธุรกิจของ FedEx ทั่วโลก แอปพลิเคชันของคุณจะสื่อสารกับระบบประมวลผลของ FedEx โดยส่งคำขอผ่านอินเทอร์เน็ตและรับข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์ ซึ่งลูกค้าของคุณจะได้รับการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เป็นข้อมูลเบ็ดเสร็จ FedEx API สามารถช่วยในเรื่องการติดตาม การป้อนข้อมูลคำสั่งซื้อ ฝ่ายบริการลูกค้า บริการโลจิสติกส์ย้อนกลับและการเรียกเก็บเงิน ตลอดจนการดำเนินการจัดส่ง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API ของเรา — เช่น การตรวจสอบที่อยู่ อัตราค่าบริการ และการติดตามพัสดุ — กรุณาดูที่แคตตาล็อก API ของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API กรุณาดูที่ API คืออะไร

 

ใช่ ผู้ดูแลระบบ FedEx Developer Portal ต้องเชื่อมโยงบัญชี FedEx กับองค์กรของตนเพื่อดำเนินธุรกรรม คุณสามารถสร้างบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี