Bắt đầu

Sau khi tích hợp với FedEx, bạn có thể bắt đầu tận dụng giá trị do API FedEx và webhook mang lại. Các hướng dẫn này sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thành lập tổ chức, tạo dự án hoặc bắt đầu trong vai trò người dùng tương thích.


Bước 1:

Duyệt xem API và webhook

Bạn có thể bắt đầu bằng cách duyệt xem API và webhook để xác định nhu cầu cũng như tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho ứng dụng của bạn.

 • Truy cập vào Danh mục API để bắt đầu duyệt.
 • Chọn một API hoặc webhook để đọc thông tin tổng quan, khám phá nhật ký thay đổi và xem các tính năng chính..
Ảnh chụp màn hình trang api vận chuyển
 • Xem tài liệu để tìm hiểu thêm về các thành phần yêu cầu và phản hồi, những ví dụ bằng ngôn ngữ lập trình mà bạn chọn, các mã lỗi và những nội dung khác.
Ảnh chụp màn hình trang tạo lô hàng
 • Xem trang Thông báo để biết các đợt cập nhật dịch vụ theo kế hoạch và tìm hiểu tính năng mới.

Bước 2:

Đăng ký hoặc đăng nhập

Đăng nhập bằng ID người dùng và mật khẩu fedex.com của bạn để bắt đầu tích hợp với webhook và API FedEx.

Nếu chưa có ID người dùng, bạn có thể đăng ký miễn phí.


Bước 3:

Tạo hoặc tham gia một tổ chức.

Tham gia vào tổ chức hiện tại của công ty hoặc tạo tổ chức nếu chưa có tổ chức nào dành cho công ty bạn.

Cách tạo tổ chức:

Nếu bạn tạo tổ chức, bạn sẽ được tự động mặc định là Quản trị viên của tổ chức đó.

 • Quản trị viên có thể mời người dùng tham gia tổ chức, chỉ định vai trò (ví dụ: người đóng góp hoặc người xem) và phân công họ vào các dự án. Quản trị viên còn có thể quản lý các tài khoản vận chuyển.
 • Để tìm hiểu thêm về những vai trò này, hãy khám phá Hướng dẫn quản trị tổ chức của chúng tôi.

Để tạo tổ chức của riêng bạn, nhấp vào Tạo tổ chức ở menu điều hướng bên trái.

Cung cấp thông tin về tổ chức

 • Cung cấp tên công ty của bạn, URL trang web và tạo tên cho tổ chức. Đặt cho tổ chức tên mà người dùng khác có thể nhận ra. Tên này có thể được sử dụng để sắp xếp công ty của bạn vào các nhóm cụ thể hơn (ví dụ: phòng ban, bộ phận, khu vực, địa điểm) hoặc có thể giống với tên công ty.
ảnh chụp màn hình trang Tạo tổ chức

Cách tham gia tổ chức:

Bạn có thể tham gia tổ chức hiện có bằng cách hoàn thành các bước sau:

 1. Yêu cầu quản trị viên của tổ chức gửi cho bạn lời mời
 • Nếu công ty của bạn đã tạo tổ chức, hãy yêu cầu quản trị viên của tổ chức mời bạn tham gia. Bạn sẽ có 24 giờ để chấp nhận lời mời. Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian đó, bạn có thể yêu cầu họ gửi lại lời mời bất cứ lúc nào.

 1. Chấp nhận lời mời
 • Để chấp nhận lời mời, bạn sẽ cần đăng nhập bằng ID người dùng và mật khẩu hiện tại của bạn. Trong trường hợp ID người dùng hiện tại đã được liên kết với tổ chức, bạn sẽ cần tạo ID người dùng mới.

Bước 4:

Thêm tài khoản gửi hàng.

 1. Hoàn tất thông tin tài khoản
 • Nhập số tài khoản của bạn, biệt danh cho tài khoản và địa chỉ thanh toán liên kết với tài khoản đó. Khi đó, chúng tôi sẽ xác thực địa chỉ thanh toán để đảm bảo thông tin trùng khớp với chi tiết tài khoản và ngăn chặn các hoạt động gian lận.
 • Để xem những tài khoản vận chuyển được liên kết với ID người dùng của bạn, hãy truy cập trang Quản lý tổ chức và vào tab Tài khoản vận chuyển. Để tạo tài khoản vận chuyển mới, vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh của FedEx.
ảnh chụp màn hình trang Thêm tài khoản gửi hàng

 1. Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối
 • Khi đó, bạn phải chấp nhận Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA)hoặc gửi thỏa thuận cho một cá nhân khác trong công ty của người dùng cuối để chấp nhận thỏa thuận. Bạn có thể xem trạng thái của EULA trên trang Quản lý tổ chức, bên dưới tab tài khoản vận chuyển.

   

ảnh chụp màn hình trang Thực thi EULA

Bước 5:

Thêm người dùng vào tổ chức của bạn

Quản trị viên có thể mời người dùng vào tổ chức của họ và chỉ định vai trò, phân công dự án cho người dùng. Để bắt đầu, bạn có thể Thêm người dùng từ trang Quản lý tổ chức bằng cách hoàn thành các bước sau (bước có dấu * là không bắt buộc):

 1. Nhập địa chỉ email của người dùng

 • Nhập địa chỉ email của người dùng bất kỳ mà bạn muốn mời tham gia tổ chức của mình. Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email bằng cách nhấn phím cách, dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc phím enter trên bàn phím để ngăn giữa các địa chỉ
 1. Chọn vai trò người dùng

 • Chọn một vai trò người dùng khác nếu tùy chọn vai trò mặc định là Người xem không phù hợp với nhu cầu của người dùng.*
 1. Phân công người dùng vào dự án

 • Nếu đã tạo dự án, bạn có thể phân công người dùng vào dự án.*
ảnh chụp màn hình trang Thêm người dùng

Quản trị viên sẽ luôn có quyền truy cập vào tất cả các dự án, nhưng Người đóng góp hoặc Người xem phải được phân công vào dự án (ngoại trừ Người đóng góp tạo dự án, thì trong trường hợp đó, họ sẽ tự động được phân công vào dự án đó).

Bất kể người dùng đã chấp nhận lời mời hay chưa, bạn đều có thể nhanh chóng cập nhật dự án hoặc vai trò của họ ngay trên trang Quản lý tổ chức, trong tab Người dùng.

 • Nhấp vào dấu mũ bên cạnh vai trò hoặc dự án, bạn sẽ thấy một danh sách thả xuống kèm theo các tùy chọn
 • Chọn một tùy chọn, sau đó chọn nút Áp dụng để lưu lựa chọn của bạn.
ảnh chụp màn hình trang Quản lý tổ chức


Bước 1: 

Tạo dự án để có thông tin xác thực.

Trên trang Dự án của tôi, vào tab API.
 

Quản trị viên hoặc người đóng góp cho tổ chức của bạn có thể tạo dự án API bằng cách nhấp vào nút Tạo dự án API.

Trước khi bắt đầu, trước tiên bạn cần cung cấp lý do bạn truy cập API của FedEx. Một hộp thoại sẽ xuất hiện và trình bày các tùy chọn trong danh sách thả xuống. Bạn nên chọn tùy chọn xác định rõ nhất nhu cầu kinh doanh của mình khi tích hợp với API của FedEx.

Nếu bạn là người gửi hàng, bạn có thể bắt đầu tạo dự án của mình. Quy trình bao gồm ba bước:

 1. Chọn API

Chọn các API bạn muốn đưa vào dự án. Dựa trên các API bạn chọn, bạn có thể cần thực hiện thêm một số lựa chọn khác.

Nếu chọn API Theo dõi, bạn cũng sẽ cần phải:

 • Chọn số tài khoản để liên kết với khóa sản xuất của bạn.
 • Xem lại hạn mức API theo dõi, giới hạn giá cước và chi tiết chứng nhận API.
 • Chọn xem bạn có muốn nhận email thông báo khi bạn vượt quá hạn mức giao dịch hay không.
tạo dự án API

 1. Cấu hình dự án

Nhập một số chi tiết cụ thể của dự án, bao gồm tên và địa điểm vận chuyển.

 • Đặt tên dễ nhận biết cho dự án và chỉ có ở tổ chức của bạn
 • Chọn quốc gia bất kỳ mà bạn muốn vận chuyển nội địa, để chúng tôi chỉ định tài khoản vận chuyển thử nghiệm cho bạn. Để thử nghiệm vận chuyển nội địa gói hàng tại một quốc gia châu Âu, bạn phải có tài khoản thử nghiệm riêng cho từng quốc gia. Bạn luôn có thể thêm/xóa quốc gia vào lúc khác.
 • Để nhận thông báo về các bản cập nhật API mới nhất và mọi thông tin liên quan đến việc ngừng hoạt động, bạn có thể đặt tùy chọn thông báo của mình.
step2

 1. Xác nhận chi tiết

Xem lại thông tin chi tiết về dự án của bạn, sau đó chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

 • Đọc và chấp nhận Thỏa thuận cấp phép về FedEx Developer Portal, cũng như xác nhận rằng bạn không có ý định bán hay phân phối ứng dụng của mình.
 • Khi nhấp vào nút “Tạo”, bạn sẽ nhìn thấy màn hình xác nhận. Khi đó, bạn có thể xem thông tin xác thực thử nghiệm của mình trong dự án mới.
step3

Bước 2:

Tích hợp API và thử nghiệm quá trình triển khai

Trên trang Tổng quan về dự án, hãy truy xuất thông tin xác thực thử nghiệm – khóa API, khóa bí mật và các tài khoản
vận chuyển của bạn – từ tab Khóa thử nghiệm. Kế tiếp, bạn có thể

 • Yêu cầu mã thông báo truy cập OAuth, là mã bắt buộc với mỗi giao dịch API. Mã thông báo này chỉ có hiệu lực trong một giờ, do đó bạn sẽ cần lập trình cho ứng dụng làm mới mã thông báo trước khi phiên hết hạn. Tham khảo tài liệu về Ủy quyền cho API để biết thêm chi tiết
 • Nhấp vào Tài liệu bất kỳ về API của bạn để đọc ngữ cảnh kinh doanh cho từng API, qua đó hiểu rõ nhất về cách sử dụng API đó. Bạn cũng có thể xem các ví dụ về yêu cầu điểm cuối phù hợp với nhu cầu tích hợp của bạn.
 • Thực hiện lệnh gọi đến các điểm cuối này như mô tả trong ví dụ, cấu hình lệnh gọi bằng thông tin xác thực thử nghiệm của bạn.
 • Xác minh rằng phản hồi lệnh gọi API mà bạn nhận được khớp với phản hồi hiển thị trong tài liệu.
 • Thử nghiệm quá trình triển khai trong môi trường thử nghiệm của FedEx bằng thông tin xác thực thử nghiệm và URL thử nghiệm FedEx.
API project overview

Bước 3:

Đưa dự án vào giai đoạn sản xuất

Nhấp vào tab Khóa sản xuất. Lúc này, bạn có thể bắt đầu đưa dự án vào sản xuất bằng cách
hoàn thành các bước sau đây.

 

Trong bước Cấu hình dự án:

 • Bạn có thể đổi tên khóa khi cần.
 • Xem lại số tài khoản bạn đã chọn ở bước 1 trong quy trình tạo dự án. Thông tin này được sử dụng để đưa dự án của bạn vào sản xuất. Sau khi dự án của bạn đi vào bước sản xuất, bạn có thể thêm nhiều tài khoản hơn nếu cần.
production key tab

Trong bước Nhận khóa dự án:

 • Khóa API sản xuất và Mã khóa bí mật sản xuất của bạn sẽ hiển thị. Nhớ sao chép các khóa này vào nơi an toàn.
 • Để đảm bảo an toàn cho mã khóa bí mật sản xuất của bạn, chúng tôi chỉ hiển thị mã khóa một lần. Nếu để mất, bạn có thể tạo mã khóa mới.
 • Nhấp vào Next (Tiếp theo).
production key step2

Bây giờ, bạn sẽ được đưa trở lại trang Tổng quan về dự án. Tại đây, bạn có thể thêm nhiều tài khoản liên kết với dự án của mình.

Trên trang Tổng quan về dự án:

 • Nhấp vào dấu 3 chấm dọc để thêm nhiều tài khoản liên kết với dự án.
 • Tiếp đến, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Khóa API để bạn thêm bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn muốn liên kết với khóa sản xuất cho dự án này.

API project overview after steps

Bước 4:

Hoàn thành chứng nhận

 1. Một số API yêu cầu chứng nhận nhãn vận chuyển để sử dụng trong môi trường sản xuất của chúng tôi. Hãy hoàn thành quy trình chứng nhận cho bất kỳ API nào trong dự án của bạn có yêu cầu này.
API Certification
 1. Sau khi tất cả API đã được chứng nhận và kích hoạt, hãy cập nhật yêu cầu API của bạn bằng cách thay thế URI, khóa và tài khoản vận chuyển thử nghiệm bằng URI, khóa và tài khoản vận chuyển dùng trong giai đoạn sản xuất.

 2. Thử nghiệm lại việc triển khai trong môi trường sản xuất bằng dữ liệu mẫu.

 3. Tận dụng lợi ích do tích hợp mới của bạn mang lại!


Điều kiện tiên quyết để tạo dự án webhook


Bước 1:

Tạo một URL hợp lệ trong ứng dụng/nền tảng đích của bạn

Tạo một URL hợp lệ trong ứng dụng/nền tảng đích của bạn để nhận mã/tin nhắn xác thực và thông báo theo dõi phần tải webhook từ FedEx.

Yêu cầu về URL:

 

 • Chỉ chấp nhận giao thức HTTPS
 • URL của bạn sẽ bị chặn nếu rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Bao gồm không gian IP RFC1918
  • Bao gồm fedex.com hoặc miền phụ tương ứng
  • Bao gồm các địa chỉ IP trong URL (kể cả localhost, 127.0.0.1)
 •  


  Bước 2:

  Tạo mã thông báo bảo mật

  Mã thông báo bảo mật này có thể được sử dụng làm khóa bí mật để xác thực và xác nhận thông tin được truyền giữa bạn (khách hàng) và FedEx.

  Yêu cầu về mã thông báo bảo mật:

  • độ dài tối thiểu 25 ký tự và tối đa 100 ký tự
  • 1 ký tự viết hoa
  • 1 ký tự viết thường
  • 1 ký tự số
  Security token

  Bước 3:

  Thử nghiệm URL webhook

  Thử nghiệm URL là bước tuỳ chọn mà bạn sẽ thấy hữu ích.

  Bước thử nghiệm có thể giúp bạn hiểu rõ hơn liệu URL bạn tạo ở bước 1 có hợp lệ hay không. Bước này cho phép FedEx xác định và xây dựng kết nối với URL của bạn để gửi dữ liệu. Việc thử nghiệm còn có thể cung cấp cho bạn dữ liệu thử nghiệm mẫu, giúp bạn kiểm tra và xác nhận xem bạn có thể xử lý dữ liệu theo dõi được cung cấp trong ứng dụng của mình hay không. Tuy nhiên, việc thử nghiệm không xác thực URL của bạn.

  Hãy truy cập vào tài liệu webhook để tìm hiểu cách thử nghiệm URL webhook của bạn.


  Bước 4:

  Xác thực URL đích

  Sử dụng phương pháp hàm băm HMAC SHA256, thiết lập quy trình xác thực để xác thực thông tin được truyền giữa URL đích của bạn và FedEx.

  screenshot of Validate destination URL
  1. Khi bạn nhấp vào Tạo, FedEx sẽ tạo ra một chuỗi thử thách ngẫu nhiên, gửi cho bạn trong phần nội dung yêu cầu. Bạn cần gửi lại chuỗi thử thách này cho FedEx trong phần nội dung phản hồi.
  example
  1. Khởi tạo mã xác thực tin nhắn (MAC) bằng thuật toán/quy trình HMAC SHA256 để băm (hoặc kết hợp) chuỗi thử thách và mã thông báo bảo mật (hoặc khóa bí mật) để tạo chữ ký băm
  img2
  1. Phản hồi FedEx bằng cả challengeString và challengeStringResponse trong nội dung phản hồi, kèm theo mã trạng thái HTTP 200 (OK) hoặc 202 (ACCEPTED).
  image3
  1. Lúc này, FedEx sẽ xác thực chuỗi thử thách và phản hồi chuỗi thử thách.
  • Sau khi nhận được nội dung phản hồi, FedEx sẽ xác thực challengeString và challengeStringResponse (hoặc chữ ký băm được tạo trước đó) bằng cách so sánh với chữ ký challengeString và chữ ký băm tương ứng do FedEx tạo ra.
  img4
  • Nếu cả chữ ký "challengeString" và HMAC đều khớp thì quá trình xác thực và quy trình làm việc đã thành công. Nếu không, quy trình xác thực sẽ thất bại, và một thông báo lỗi tương ứng sẽ hiển thị.

  Tạo dự án webhook


  Bước 1:

  Tạo dự án webhook để nhận thông báo về phần tải đã định cấu hình

  Trên trang Dự án của tôi, vào tab Webhook.

  Quản trị viên hoặc người đóng góp cho tổ chức của bạn có thể tạo dự án webhook bằng cách nhấp vào nút Tạo dự án.

  Trước khi bắt đầu, trước tiên bạn cần cho chúng tôi biết lý do bạn truy cập webhook của FedEx. Một hộp thoại sẽ xuất hiện và trình bày các tùy chọn trong một danh sách thả xuống. Bạn nên chọn tùy chọn xác định rõ nhất nhu cầu kinh doanh của mình khi tích hợp với webhook của FedEx.

  Nếu bạn là người gửi hàng, bạn có thể bắt đầu tạo dự án của mình bằng cách hoàn thành các bước sau:

  screenshot of create a webhook page
  1. Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
  • Chọn tùy chọn trình bày rõ nhất lý do doanh nghiệp của bạn muốn tích hợp với webhook của FedEx.
  identify your business needs
  1. Chọn bậc và tính năng của bậc
  • Chọn bậc webhook cơ bản hoặc nâng cao cho dự án của bạn, dựa trên nhu cầu của dự án.
  • Sau này, bạn luôn có thể chỉnh sửa lựa chọn bậc.
  • Mỗi bậc có một mức phí đăng ký hằng tháng.
  tire and tire features
  • Chọn các tính năng mà bạn muốn cấu hình cho dự án của mình.
  • Sau này, bạn cũng có thể chỉnh sửa tính năng.
  feature selection
  1. Cấu hình chi tiết dự án
  • Đặt tên dễ nhận biết cho dự án của bạn
  • Cung cấp chi tiết URL đích và mã thông báo bảo mật đã tạo trong quá trình xác thực trước khi thiết lập.

   

  Tên trường Mô tả


  Tên dự án webhook  URL đích

  Đây là tên dự án webhook duy nhất, không được để trống và không được lặp lại trong bất kỳ dự án webhook nào khác.

  • Tên dự án webhook được tự động gợi ý, bạn có thể chỉnh sửa nếu cần


  Đây là URL nơi bạn sẽ nhận được phần tải/dữ liệu sự kiện theo dõi.

  • Bạn nên cung cấp URL đích hợp lệ và có thể truy cập được
  • URL đích bạn cung cấp phải ở định dạng cú pháp chuẩn hóa (URL https an toàn, không bao gồm fedex.com hoặc tên miền phụ trong URL).
  • Bạn có thể lặp lại URL đích trong nhiều webhook.

  Mã thông báo bảo mật
   

  Mã này được dùng làm bí mật chung để xác thực và xác nhận phản hồi webhook theo dõi.

  • Giá trị mã thông báo phải có độ dài tối thiểu 25 ký tự và tối đa 100 ký tự.
  • Cần có ít nhất một ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường và 1 ký tự số.
  • Bạn có thể lặp lại mã thông báo bảo mật này trong nhiều webhook.
  • Mã thông báo bảo mật này sẽ được dùng để tạo chữ ký Mã xác thực tin nhắn dựa trên hàm băm (HMAC) để xác thực phản hồi.

  Ngôn ngữ phần tải (quốc gia)
  Loại theo dõi
   

  Chọn ngôn ngữ ưu tiên cho bản dịch dữ liệu theo dõi của bạn trong danh sách thả xuống.  Chọn loại phản hồi bạn cần nhận dữ liệu theo dõi

  • Phản hồi theo dõi chi tiết: loại phản hồi bao gồm dữ liệu theo dõi bảo mật với toàn bộ lịch sử sự kiện.
  • Phản hồi theo dõi từng sự kiện: loại phản hồi chứa dữ liệu theo dõi bảo mật với chỉ thông tin về sự kiện gần đây nhất.


  Địa chỉ email
   

  Cung cấp địa chỉ email để nhận thông báo qua email khi có thay đổi đối với dự án webhook của bạn (ví dụ: đã tạo, chỉnh sửa, hủy)


  Ngôn ngữ email (quốc gia)
   

  Chọn ngôn ngữ ưu tiên bạn muốn nhận thông báo qua email của FedEx về webhook

  Dưới đây là những ngôn ngữ được hỗ trợ đối với thông báo qua email:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
  • Tiếng Anh (Canada)
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Hoa Kỳ)
     
  create webhook step2

  1. Chọn tài khoản
  • Chọn trong một danh sách số tài khoản đủ điều kiện (tại Hoa Kỳ hoặc Canada) mà bạn muốn liên kết với dự án của mình.
  note

    5. Xác nhận chi tiết và chấp nhận điều khoản

  1. Nếu yêu cầu tạo của bạn đã được xác thực và xử lý thành công, bạn sẽ được đưa đến màn hình xác nhận.
  • Nếu xác thực không thành công hoặc gặp sự cố, bạn sẽ thấy thông báo lỗi.
  1. Khi đó, dự án webhook theo dõi của bạn sẽ có ID webhook do hệ thống tạo và hiển thị ở trạng thái "Đang hoạt động".
  terms

  Bước 1: 

  FedEx tạo tổ chức Nhà cung cấp giải pháp tương thích

  • FedEx sẽ tạo tổ chức và mời một thành viên nhóm tham gia tổ chức. Người dùng này sẽ được chỉ định làm quản trị viên cho tổ chức của bạn.
  • Sau khi hoàn thành việc chứng nhận và tích hợp, bạn sẽ có thể dễ dàng phân phối giải pháp đến khách hàng.

  Bước 2:

  Chấp nhận lời mời.

  • Để có quyền truy cập vào công cụ và tài liệu tích hợp API, vui lòng chấp nhận lời mời. Để chấp nhận lời mời, bạn cần đăng nhập bằng ID người dùng FedEx và mật khẩu hoặc tạo mới nếu bạn chưa có thông tin đăng nhập.
  Accept invite

  Bước 3:

  Mời người dùng vào tổ chức của bạn.

  • Khi là Quản trị viên, bạn có thể mời bất kỳ thành viên nhóm nào cần quyền truy cập vào dự án hoặc tổ chức. Để biết chi tiết về các vai trò khác, hãy xem Hướng dẫn quản trị tổ chức.
  Manage org
  • Nếu tổ chức của bạn đã được tạo, hãy yêu cầu Quản trị viên của tổ chức hoặc FedEx mời bạn tham gia. Bạn sẽ có 24 giờ để chấp nhận lời mời, nhưng nếu bạn bỏ lỡ khoảng thời gian này, bạn có thể yêu cầu họ gửi lại lời mời.

  Bước 4:

  Chọn API cần thiết cho giải pháp của bạn.

  • Truy cập vào Danh mục API để xác định các API phù hợp cho giải pháp của bạn. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật (CTC) của FedEx và nhân viên quản lý Kênh tương thích có thể hỗ trợ bạn chọn API phù hợp cho giải pháp của bạn theo nhu cầu kinh doanh.

  API Catalog
  • Chọn API để khám phá nội dung tổng quan, nhật ký thay đổi và các tính năng chính.

  Address validation API
  • Xem tài liệu về API để khám phá các phần tử yêu cầu và phản hồi, các ví dụ bằng ngôn ngữ mà bạn chọn, các đối tượng lỗi, v.v.

  Address validation API-intro
  • Quay lại Salesforce để điền vào Bảng thông tin sản phẩm (PIW) và liệt kê API bạn muốn thêm vào giải pháp của mình.


  Bước 5:

  FedEx tạo (các) dự án.

  Khi PIW đã được phê duyệt, FedEx sẽ tạo (các) dự án của bạn. Mỗi phiên bản của từng giải pháp sẽ có một dự án riêng biệt trong FedEx Developer Portal. Nếu người dùng không phải là Quản trị viên của tổ chức, họ sẽ cần được mời để xem từng dự án. 

  Đây cũng là thời điểm nhóm Tương thích của FedEx cùng với CTC của FedEx và các nhóm chứng nhận sẽ tổ chức buổi minh họa kỹ thuật về API với nhóm của bạn. Nhóm FedEx sẽ thảo luận về các tính năng và chức năng mới có trong phiên bản API mà bạn đang sử dụng. Nhóm sẽ có thể giải đáp các câu hỏi kỹ thuật liên quan đến API, việc thử nghiệm API và tất cả các quy trình cần hoàn thành để bắt đầu quy trình ‘chứng nhận*’ cho API.

  * Chứng nhận – Quy trình được Chương trình tương thích của FedEx xác định để đáp ứng các yêu cầu về Tuân thủ chương trình. Chứng nhận chương trình tương thích là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo rằng tất cả các Nhà cung cấp tương thích đều triển khai, tiếp thị và phân phối công nghệ FedEx đến người gửi (khách hàng) theo tiêu chuẩn công nghệ & dịch vụ của FedEx.


  Bước 6:

  Tích hợp API vào ứng dụng của bạn và chứng nhận đáp ứng Chương trình tương thích.

  1. Giờ đây, bạn sẽ có quyền truy cập vào Mã API thử nghiệm và Mã khóa bí mật thử nghiệm để bắt đầu chạy các giao dịch. Truy xuất các mã này từ tab Mã khóa thử nghiệm trong trang Tổng quan về dự án.
  API project overview
  1. Để tạo mã khóa khách hàng, bạn sẽ cần sử dụng API Đăng ký thông tin xác thực, vốn là một API riêng tư chỉ có trong phần API ở mỗi dự án của bạn.
  2. Sau khi bạn đã tạo một vài mã khóa khách hàng, hãy tiếp tục yêu cầu mã thông báo truy cập OAuth để sử dụng với mọi giao dịch API. Phiên cho mã thông báo chỉ có hiệu lực trong một giờ, do đó bạn sẽ cần lập trình cho ứng dụng làm mới mã thông báo trước khi phiên hết hạn. Tham khảo tài liệu về Ủy quyền API để biết thêm chi tiết. Khi xem mã lập trình mẫu, hãy nhớ chọn “Người bán lại” trong danh sách thả xuống có các mẫu.
  API Authorization
  1. Chọn tài liệu cho các API trên trang Mã thử nghiệm và đọc bối cảnh kinh doanh để hiểu rõ nhất cách sử dụng API đã chọn. Xem lại các yêu cầu ví dụ cho điểm cuối phù hợp với nhu cầu tích hợp của bạn.
  2. Thực hiện gọi đến các điểm cuối này như mô tả trong yêu cầu ví dụ, cấu hình cho lệnh gọi sử dụng thông tin xác thực thử nghiệm của bạn.
  3. Xác minh rằng các phản hồi lệnh gọi API đã nhận khớp với các phản hồi được minh họa trong tài liệu.
  4. Thử nghiệm đầy đủ việc triển khai trong môi trường thử nghiệm FedEx bằng thông tin xác thực thử nghiệm và URI thử nghiệm FedEx.
  5. Sau khi thử nghiệm đầy đủ các giải pháp của bạn, hãy chứng nhận từng giải pháp trong Salesforce. FedEx sẽ xem xét đầy đủ mọi nội dung được gửi và cập nhật thông tin cho bạn sau khi chứng nhận của bạn được phê duyệt.

  Bước 7:

  FedEx đưa (các) dự án vào sản xuất.

  • Sau đó, FedEx sẽ đưa (các) dự án vào sản xuất.
  • Tiếp đó, bạn sẽ có thể thấy Mã API sản xuất trong tab Mã sản xuất của trang Tổng quan về dự án.
  API project overview tab2

  Bước 8:

  Tạo mã khóa bí mật cho khâu sản xuất.

  • Bạn phải tạo Khóa bí mật sản xuất bằng cách nhấp vào liên kết Tạo khóa bí mật trong cột Khóa bí mật.
  • Giờ đây, bạn có thể thử nghiệm lại việc triển khai trong môi trường sản xuất bằng dữ liệu mẫu.
  • Tận dụng lợi ích do tích hợp mới của bạn mang lại!