Bạn vẫn còn câu hỏi? Chúng tôi có câu trả lời
API là cửa ngõ giữa ứng dụng kinh doanh hiện tại của bạn và các giải pháp logistics của FedEx hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp FedEx toàn cầu. Ứng dụng của bạn giao tiếp với các hệ thống xử lý của FedEx bằng cách gửi yêu cầu qua Internet và đổi lại, nhận thông tin theo thời gian thực có thể trình bày cho khách hàng của bạn một cách thống nhất. API FedEx có thể hỗ trợ việc theo dõi, nhập đơn hàng, dịch vụ khách hàng, logistics ngược và các hoạt động thanh toán cũng như vận chuyển. Để tìm hiểu thêm về các API của chúng tôi – như Address Validation, Rate và Track – hãy khám phá Danh mục API. Để biết thêm về API, hãy xem phần API là gì?

 

Có. Quản trị viên FedEx Developer Portal phải liên kết tài khoản FedEx với tổ chức của họ để thực hiện các giao dịch. Bạn có thể tạo tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Việc mở tài khoản là miễn phí.