Våra populäraste API:er

Lösningar för alla


Är du inte utvecklare eller är du inte säker på om du är redo att börja använda FedEx API:er? Läs mer om vad en integrering kan betyda för ditt företag.

Ny API-dokumentation


Vår dokumentation är interaktiv, har exempelkod som inte kräver installation och använder konventionella HTTP-verb och svarskoder.

  • Exempel på förfrågningar och svar
  • Exempel på felhanteringsinformation
  • Flera programmeringsspråk
En skärmbild på en dokumentationssida