Har du fortfarande frågor? Vi har svaren.
FedEx API:er är länken mellan ditt nuvarande företagsprogram och FedEx logistiklösningar som driver FedEx globala verksamhet. Ditt program kommunicerar med FedEx hanteringssystem genom att skicka begäranden via internet och får tillbaka information i realtid som kan visas för dina kunder på ett enhetligt sätt. FedEx API:er underlättar vid spårning, skapandet av beställningar, kundservice, omvänd logistik och fakturering samt transportverksamheten. Utforska vår API-katalog för att läsa mer om vårt utbud av API:er, som Address Validation, Rate och Track. Du kan läsa mer om API:er under Vad är ett API?

 

Ja. Administratörer för FedEx Developer Portal måste koppla FedEx-konton till sin organisation för att kunna köra sina transaktioner. Du kan skapa ett personligt konto eller ett företagskonto när som helst. Det kostar ingenting att öppna ett konto.